SharePoint
​​​​​​​​​​​​Телефон на пациента0882 413 45​6​
​​

УНИВЕРСИТЕТСКИ МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР

Варна

Използване на компютърната томография (скенер) при лечение със зъбни импланти

компютърна томография

Преди да се пристъпи към лечение с дентални импланти​ – имплантатно лечение, пациентът трябва да премине през комплекси изследвания. При прегледа зъболекарят много внимателно трябва да оцени състоянието на: устната кухина, зъбите, костта, челюстите, както и да установи наличието или отсъствието на патология (пародонтит, периапикални изменения). Протоколът за поставяне на импланта изисква определена подготовка.


Етапи на подготовката за имплантатно лечение


В рамките на подготовката преди операцията е необходимо да се събере възможно най-много информация и да се оцени състоянието на челюстта, венците, зъбите и устата като цяло. Това е задължителен етап и е възможно да се осъществи чрез ОПГ (Ортопантомография) или скенер на зъбите, челюсти, синуси (компютърна томография).


С ОПГ обикновено се получава снимка на челюстите и тъканите около тях, но този образ представлява двуизмерно изображение и информацията, която се получава от него не е достатъчна за хирурга, който ще поставя имплантат. С ОПГ не се визуализират обемните анатомични структури на костите. Най-точното планиране на лечението с импланти се осъществява само при наличие на триизмерен образ (от 3D-скенер). Източник на този вид образи е компютърната томография (скенер).


Това е сравнително нов тип изследване, което се използва за планиране в денталната имплантология. Компютърната томография на зъбите и костите преди имплантиране осигурява  триизмерен образ. Използването на тази технология дава възможност сравнително лесно и точно да се оцени и да се предвиди резултатът от 3D реконструкцията на кости, зъби, а също и състоянието на съществуващите естествени анатомични отвори. Всичко това позволява, чрез триизмерното изображение преди интервенцията да се определи точното местоположение на импланта.


Томографията  в подготвителния период


Възможно ли е да се изпълни  качествено дентално имплантиране без скенер? Може би, но в този случай денталният лекар е принуден да работи „на сляпо“, без да има пълна яснота по отношение на триизмерните обекти като кост, fovea submandibularis, септи в синуса на максилата, анастомози по хода на canalis mandibularis и др.


Компютърната томография предоставя много възможности на зъболекарите, които прилагат 3D изследванията в своята практика като задължителна част от подготовката за имплантатно лечение :

  • Компютърната томография  позволява  да  се  спести  време, тъй като с нейната  помощ  веднага  се  намират  отговорите  на  много  въпроси. Това от своя страна  позволява  да  се  избегнат  излишни изследвания и манипулации, нежелани, дори фатални грешки. Този метод дава увереност и сигурност както на пациента, така и на зъболекаря;
  • С  помощта на 3D изследванията  много по-лесно се изчислява необходимия обем кост,   както и  ъгъла  за  поставянето  на  имплантата, неговата големина, като целта винаги е  оптимална а и надеждна фиксация;
  • КТ ни позволява с висок процент на увереност да предвидим успешното лечение с импланти, да се съставим пълен лечебен план, като максимално точно се оценят рисковете и възможностите за тяхното минимизиране или избягване;
  • Що  се отнася до пациента, то при използване на триизмерен образ, предварително  на  компютър и с помощта на софтуер може да се визуализират крайните резултати от лечението, да се информира за етапите на  имплантирането, да получи основна информация и представа за протокола на неговото собствено имплантатно лечение, а  образът може да  послужи като източник на основна информация,  върху  която  се  моделира/манипулира  многоетапния  процес  за  възстановяването.
​​​​​