SharePoint
​​​​​​​​​​​​Телефон на пациента0882 413 45​6​
​​

УНИВЕРСИТЕТСКИ МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР

Варна

Събития

Събития

  
Page Content
Page Image
  
  
  
  
  
  
11.10.2016 г. 15:59

​​​​​​В Университетския медико-дентален център се извърши премахване на два свръхбройни (допълнителни) централни резеца
Към Медико-денталния център беше насочено дете на 9 години със запазени временни горни централни и латерални резци за консултация с ортодонт. При първоначалния преглед беше диагностициран закъснял пробив на постоянните резци и задържане на временните повече от една година след нормалния срок за тяхното отпадане.


Свръхбройни зъби - Стоматолог ВарнаПо време на посещението се назначи стандартно рентгеново изследване, чийто резултат показа наличието на два свръхбройни зъба във фронталния участък на горната челюст – диагноза, която не се среща често в ежедневната дентална практика.

 Панорамна снимка – изходно състояние


  Kато свръхб​роен зъб се определя този, който е допълнителен към нормалната група зъби и може да се появи в почти всички участъци на зъбната редица. Този феномен може да бъде открит и диагностициран: случайно на рентгенова снимка, като причина за непробиващ постоянен зъб при отпаднал временен при деца, при задържане на временните зъби повече от 6 месеца след времето за тяхното отпадане, когато пробие в устата и причини разместване на останалите зъби


  Допълнителните зъби могат да бъдат:

  • единични или няколко на брой
  • с едностранна или двустранна поява
  • пробили в устата или ретинирани (задържани в костта)
  • в едната челюст или в двете

  Във временното съзъбие формата на такива зъби е:

  • нормална, т.е. имитира формата на групата зъби, към която е допълнителен
  • конична

  В постоянното съзъбие формата на такива зъби е:

  • конична
  • туберкулна (бъчвовидна)
  • повтаряща формата на зъбите, към чиято група принадлежи: резци, кучешки, малки или големи кътници

  Проблемите за пациента, свързани със свръхбройните зъби, се изразяват в:

 • изместване на зъби от правилните им позиции
 • невъзможност за пробив на някои от постоянните зъби
 • струпване на зъбите поради липса на достатъчно място
 • резорбция на корен на съседен зъб
 • развитие на кисти, свързани с непробили допълнителни зъби
 • проблем при ортодонтско лечение
 • проблем при имплантологично лечение
 • проблем при хирургични намеси върху челюстите


Специалистът по ортодонтия доц. д-р Христина Арнаутска, д.м. насочи пациента към хирурзите в Медико-денталния център за екстракция на четирите временни зъба.


След провеждането на манипулацията беше поставен ортодонтски апарат, за да се стимулира пробива на фронталните зъби и да се избегнат усложнения от хирургична интервенция.


Премахване на свръхбройни резеца - Ортодонт Варна

След пробива на вторите горни зъби, подобряването на позицията на двата централни резеца и двата свръхбройни зъба, лекуващият лекар насочи пациента отново към оралните хирурзи в центъра, за да бъде извършено премахване на двата свръхбройни централни резеца.


Конично-лъчева компютърна томография - Варна

Беше назаначено Конично-лъчева компютърна томография (3D скенер) - за да се определи позицията на двата свъхбройни зъби. 

 СВСТ-3D снимка на постоянните резци и зад тях разположените свръхбройни зъби

Екстракцията на задържаните свръхбройни зъби беше извършена под пълна упойка от Доц. д-р Тихомир Георгиев, д.м.н. и неговият екип. Хирургичното лечение​​​ на децата под обща анестезия в Медико-денталния център дава възможност за:

 • избягване на стреса и психологическото травмиране на децата
 • създаване на условия за прецизна работа при високо рискови операции на екипа хирурзи


Недоразвити корени - Зъболекар Варна


Свръхбройните зъби на малкия пациент бяха премахнати по хирургичен път, а ортодонтското лечение продължава и само пет месеца по-късно се вижда спускането на централните резци на пациента.


Двата свръхбройни зъба (конична форма; недоразвити корени)

Рентген - Дентален център Варна
  5 месеца след екстракцията на двата свръхбройни зъба


Благодарение на работата в екип на специалистите от различ​ните области на денталната медицина - пациентите получават комплексна грижа и избор на най-добър план на лечение.        


Задайте въпрос или си запишете час за консултация при нашите специалисти

на тел.: +359 882 413 456 или на e-mail: reception-mdc@mu-varna.bg

    


Премахване на свръхбройни зъби - Дентален център Варна
/_catalogs/masterpage/MUVDentalArticle.aspxКогато вместо 32 имаш 34 зъба – случаят на едно 9-годишно дете
  
svryhbroini-zybi-.aspx11.10.2016 г.
7.10.2016 г. 11:49

Едно от основните направления в дейността на Университетския медико-дентален център е свързано със стимулираното и повишаването на научния потенциал, внедряване в практиката на иновативни методи за лечение при дентални заболявания и развитието на задълбочено клиничното мислене на специалистите. Благодарение на реализирането на политиката за развитие на младите лекари и упоритата им работа - признанията за успеха не закъсняха.


През последната седмица на Септември се проведоха публичните защити за присъждане на научна степен „Доктор на медицинските науки“ на доц. д-р Владимир Панов и образователна и научна степен „Доктор“ на д-р Христиана Маджова, която стана и най-младия лекар по дентална медицина защитил дисертационен труд във Факултета по дентална медицина - Варна. В състава на  Научното жури по процедурите беше и основоположникът на денталната имплантология в България – Акад. д- р Николай Попов. Носителят на най – високото отличие на Българската академия на науките изрази радостта си от факта, че „борбата за развитие на науката върви с пълна сила в Медицински университет - Варна.“


В началото на месец Октомври, след провеждане на конкурс от Научно жури,  бе утвърден изборът за заемане на академична длъжност „Доцент“ от: д-р Георги Папанчев, д.м. по научна специалност „Орална хирургия“, д-р Цветелина Борисова, д.м. по научна специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия" и от д-р Радосвета Андреева, д.м по научна специалност „Детска дентална медицина“. Корифеите на стоматологията в България, които бях част от научните журита - Проф. д-р Петър Кавлаков, д.м., Проф. д-р Ангелина Киселова, д.м.н., Проф. д-р Вера Крумова, д.м., Доц. д-р Лилия Дойчинова, д.м., Доц. д-р Ася Кръстева, д.м., Доц. д-р Георги Томов, д.м. и други изтъкнати лекари – дадоха своите положителни оценки относно качествата на кандидатите, свързани с учебната и научноизследователската им дейност.


Лекарите по дентална медицина в Университетския медико-дентален център, заемащи академични длъжности, които консултират и извършват лечение са:

Университетският медико-дентален център декларира визия на иновативен лидер в областта на денталната медицина, внедрявайки нови световни технологии в практиката за максимална полза на пациентите. Поддържането на най-високо ниво на медицинските стандарти и ангажираността с научните и образователните изследвания са главната цел, която Центърът следва от създаването си.

/_catalogs/masterpage/MUVDentalArticle.aspxАкадемично развитие в Университетския медико-дентален център
  
akademichno-razvitie-.aspx7.10.2016 г.
30.9.2016 г. 10:35

​От 15-ти до 17-ти Септември 2016 г. в Торино, Италия, се проведе XIII Конгрес на Европейската Асоциация по Орална Медицина (ЕАОМ). Изключително актуални и интересни бяха основните направления на изнесените доклади – съвременни аспекти на туморната диагностика, системни и орални инфекции, влияние на медикаментите върху оралното здраве, имуномедиирани заболявания.

Трима от специалистите на Университетския медико-дентален център взеха участие в биеналето – доц. д-р Владимир Панов, д.м.н., д-р Миглена Балчева, д.м. и д-р Мартина Маркова. Те представиха резултатите от изследванията си по проблемите на Синдрома на парещата уста и живачното натоварване.

 


/_catalogs/masterpage/MUVDentalArticle.aspxТрима от специалистите на Университетския медико-дентален център взеха участие в XIII конгрес-биенале на Европейската асоциация по орална медицина 18 сеп 2016
  
pareshta-usta.aspx30.9.2016 г.
29.9.2016 г. 13:31

​​​​​​​​​​​​​​В Операционния бло​​​к на Университетския медико-дентален център се приложи алтернативен подход на класическия метод за екстракция на зъб с це​л хирургично лечение и вадене на мъдрец при анатомично комплицир​ани условия.

В Центъра постъпи пациент с болки в челюстта, насочен към орален хирург, поради възникнала необходимост от премахване на долния десен мъдрец. Чрез направената панорамната снимка се установи, че корените на зъба са в контакт с ​долночелюстния канал, където преминава долночелюстния нерв.

Благодарение на високо технологичните възможности, с които разполага Медико-денталния център, а именно модерния зъбен скенер, се направи прецизна диагностика и се установи точното разположение на корените на зъба. Чрез СВСТ-изследване (3D изображение)​ се откри пенетрация (навлизане) на върховете на корените на мъдреца в долночелюстния канал, което е предпоставка за увреждане на долночелюстния нерв при извършване на класическа екстракция на зъба.

Операция на мъдрец  Зъбен скенер - Дентален център

При изходното състояние се вижда навлизането на върха на корена на долния мъдрец в долночелюстния канал.Засягането на нерва от мъдреца води до:

 • ​​​​​Нарушена/променена чувствителност в областта на долната устна, зъбите и венеца от съответната страна​
 • Напълно липсваща чувствителност в областта на долната устна, зъбите и венеца от съответната страна​


Тези усложнения могат да бъдат:​​

 • ​временни: от 1 до 6 месеца след манипулацията
 • постоянни: чувствителността в тези зони да не се възстанови

Оперативно вадене на мъдрец - Дентален център Варна

Екипната работа на специалистите от различните дентални области позволява такива казуси да се решават бързо, навременно и ефективно. В този случай се извърши т. нар. асистирана ортодонтска екстракция на този високо рисков мъдрец от:

Манипулация премина през два етапа:


Първи етап: хирургично разкриване на зъба и едномоментно поставяне на ортодонтски пръстен и бутон, чрез който се изтегли зъбът.

Университетски дентален център - Варна Ортодонт Варна - Дентален център
Разкрит мъдрец и поставен едноетапно ортодонтски пръстен

Втори етап: при установяване на достатъчно отстояние на зъба от долночелюстния канал се пристъпва към премахването на мъдреца, като едномоментно се свали и ортодонтският пръстен.

Скенер за зъби - Дентален център Варна Скенер - Зъболекар Варна 
При състояние преди ваденето на мъдреца се вижда отстояние от 1,98 мм на корена на мъдреца от долночелюстния канал, което е напълно достатъчно зъбът да бъде изваден безопасно, без засягане на нерва
За да се избегнат усложнения, зъбът беше изтеглен на безопасно разстояние от долночелюстния канал и беше екстрахиран атравматично, без засягане на долночелюстния нерв. Оздравителният период за пациента протече нормално, без никакви симптоми и признаци, показващи увреждане на долночелюстния нерв.

Задайте въпрос или си запишете час за консултация при наши​те​ специалисти​​

на тел.: +359 882 413 456 или на e-mail: reception-mdc@mu-varna.bgВадене на мъдрец - Дентален център Варна
/_catalogs/masterpage/MUVDentalArticle.aspxЕкип от високо квалифицирани професионалисти от Университетския медико-дентал​​ен център предпазва пациентите от увреждане на долночелюстния нерв.
  
vadene-mydrec.aspx29.9.2016 г.
17.9.2016 г. 9:34

Специалистите от Университетския медико-дентален център непрекъснато повишават своите знания и подобряват хирургическите си умения в областта на костна и мекотъканна регенерация при комплексно дентално лечение.


През месец Септември Д-р Георги Папанчев, д.м. – специалист по орална хирургия в УМДЦ - взе участие в Третия световен конгрес по костна и мекотъканна регенерация - Bone & tissue days World Congress в Берлин, Германия.


По време на конференцията бяха представени различни хирургични техники и иновативни биоматериали, които могат да намерят приложение в рехабилитацията на нашите пациенти.


В практическата част, проведена от водещи световни специалисти, е направена демонстрация на новите хирургични техники, включващи менажирането на меките и твърдите тъкани при лечение с дентални импланти, използване на най-съвременните регенеративни (възстановителни)  материали с частично или цялостно обеззъбяване​.


Д-р Георги Папанчев доусъвършенства своите хирургични умения, взимайки участие практическото обучение на Третия световен конгрес по костна и мекотъканна регенерация.


Д-р Георги Папанчев, д.м. получи сертификати от участието си в

Bone & tissue days World Congress в Берлин 


/_catalogs/masterpage/MUVDentalArticle.aspxСпециалисти от УМДЦ взеха участие в Третия световен конгрес по костна и мекотъканна регенерация
  
kongres-berlin-papanchev.aspx17.9.2016 г.
1 - 5Next
​​​​​