SharePoint
​​​​​​​​​​​​Телефон на пациента0882 413 45​6​
​​

УНИВЕРСИТЕТСКИ МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР

Варна

Когато вместо 32 имаш 34 зъба – случаят на едно 9-годишно дете

Премахване на свръхбройни зъби - Дентален център Варна

​​​​​​В Университетския медико-дентален център се извърши премахване на два свръхбройни (допълнителни) централни резеца
Към Медико-денталния център беше насочено дете на 9 години със запазени временни горни централни и латерални резци за консултация с ортодонт. При първоначалния преглед беше диагностициран закъснял пробив на постоянните резци и задържане на временните повече от една година след нормалния срок за тяхното отпадане.


Свръхбройни зъби - Стоматолог ВарнаПо време на посещението се назначи стандартно рентгеново изследване, чийто резултат показа наличието на два свръхбройни зъба във фронталния участък на горната челюст – диагноза, която не се среща често в ежедневната дентална практика.

 Панорамна снимка – изходно състояние


  Kато свръхб​роен зъб се определя този, който е допълнителен към нормалната група зъби и може да се появи в почти всички участъци на зъбната редица. Този феномен може да бъде открит и диагностициран: случайно на рентгенова снимка, като причина за непробиващ постоянен зъб при отпаднал временен при деца, при задържане на временните зъби повече от 6 месеца след времето за тяхното отпадане, когато пробие в устата и причини разместване на останалите зъби


  Допълнителните зъби могат да бъдат:

  • единични или няколко на брой
  • с едностранна или двустранна поява
  • пробили в устата или ретинирани (задържани в костта)
  • в едната челюст или в двете

  Във временното съзъбие формата на такива зъби е:

  • нормална, т.е. имитира формата на групата зъби, към която е допълнителен
  • конична

  В постоянното съзъбие формата на такива зъби е:

  • конична
  • туберкулна (бъчвовидна)
  • повтаряща формата на зъбите, към чиято група принадлежи: резци, кучешки, малки или големи кътници

  Проблемите за пациента, свързани със свръхбройните зъби, се изразяват в:

 • изместване на зъби от правилните им позиции
 • невъзможност за пробив на някои от постоянните зъби
 • струпване на зъбите поради липса на достатъчно място
 • резорбция на корен на съседен зъб
 • развитие на кисти, свързани с непробили допълнителни зъби
 • проблем при ортодонтско лечение
 • проблем при имплантологично лечение
 • проблем при хирургични намеси върху челюстите


Специалистът по ортодонтия доц. д-р Христина Арнаутска, д.м. насочи пациента към хирурзите в Медико-денталния център за екстракция на четирите временни зъба.


След провеждането на манипулацията беше поставен ортодонтски апарат, за да се стимулира пробива на фронталните зъби и да се избегнат усложнения от хирургична интервенция.


Премахване на свръхбройни резеца - Ортодонт Варна

След пробива на вторите горни зъби, подобряването на позицията на двата централни резеца и двата свръхбройни зъба, лекуващият лекар насочи пациента отново към оралните хирурзи в центъра, за да бъде извършено премахване на двата свръхбройни централни резеца.


Конично-лъчева компютърна томография - Варна

Беше назаначено Конично-лъчева компютърна томография (3D скенер) - за да се определи позицията на двата свъхбройни зъби. 

 СВСТ-3D снимка на постоянните резци и зад тях разположените свръхбройни зъби

Екстракцията на задържаните свръхбройни зъби беше извършена под пълна упойка от Доц. д-р Тихомир Георгиев, д.м.н. и неговият екип. Хирургичното лечение​​​ на децата под обща анестезия в Медико-денталния център дава възможност за:

 • избягване на стреса и психологическото травмиране на децата
 • създаване на условия за прецизна работа при високо рискови операции на екипа хирурзи


Недоразвити корени - Зъболекар Варна


Свръхбройните зъби на малкия пациент бяха премахнати по хирургичен път, а ортодонтското лечение продължава и само пет месеца по-късно се вижда спускането на централните резци на пациента.


Двата свръхбройни зъба (конична форма; недоразвити корени)

Рентген - Дентален център Варна
  5 месеца след екстракцията на двата свръхбройни зъба


Благодарение на работата в екип на специалистите от различ​ните области на денталната медицина - пациентите получават комплексна грижа и избор на най-добър план на лечение.        


Задайте въпрос или си запишете час за консултация при нашите специалисти

на тел.: +359 882 413 456 или на e-mail: reception-mdc@mu-varna.bg

    


​​​​​