SharePoint
​​​​​​​​​​​​Телефон на пациента0882 413 45​6​
​​

УНИВЕРСИТЕТСКИ МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР

Варна

Специалисти от Университетския медико-дентален център са избрани за ръководители на катедри във Факултета по дентална медици

Арнаутска - Дентален център Варна

​​​​​​​Специалисти от екипа на Университетския медико-дентален център бяха избрани за ръководители на катедри във Факултета п​о дентална медицина на Медицински университет – Варна. Това са доц. д–р Христина Арнаутска, д.м.  –  ръководител  на катедра „Ортод​о​нтия​“ и  доц.  д–р Тихомир Георгиев, д.м. – ръководител на кате​дра „Орална и лицево–челюстна хирургия“.


Доц. Арнаутска и доц. Георгиев са уважавани университетски преподаватели, които работят в УМДЦ от създаването му и са се утвърдили като висококвалифицирани лекари по дентална медицина. Най-сложните хирургични и ортодонтски проблеми на пациентите те решават на професионално ниво, с използване на модерна дентална апаратура за д​иагностика и лечение. „Развитието на академичния потенциал и активната научна дейност са задължителни предпоставки за професионален ръст и повишаване качеството на денталното лечение в крачка със световните тенденции – това е задължителна част от развитието на нашия център“ - подчерта ръководителя на УМДЦ доц. д-р Стефан Пеев, д.м.н.

​​​​​