SharePoint
​​​​​​​​​​​​Телефон на пациента0882 413 45​6​
​​

УНИВЕРСИТЕТСКИ МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР

Варна

През Юни стартира курс за директни възстановявания в антериорната и постериорната област в УМДЦ

​​​На 26.06.2016г. стартира курсът за директни възстановявания в антериорната и постериорната област - теория и практика в Университетския медико-дентален център​. Обучението се състои от 1 модул, който провежда в 1 пълен учебен ден (8 учебни часа) и е предназначено за лекари по дентална медицина. Курсът се води от Д-р Цветелина Борисова, д.м. - специалист по оперативно зъболечение и ендодонтия.


Д-р Цветелина Борисова, д.м. завършва образованието си във Факултета по дентална медицина към Медицински университет- София през 2006г. като магистър по стоматология. През 2013г. се дипломира като специалист по "Oперативно зъболечение и ендодонтия" и става административен асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" Продължава развитието си като през 2015г. защитава докторантура на тема: „Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване". С този дисертационен труд за първи път у нас се доказва, че  когато е изпълнен протоколът по описаната от нас методика за ортоградно запълване на ендодонта на зъба, използването на ретроградна заплънка не подобрява оздравителните процеси. Това от своя страна допринася за съкращаване на времето за изпълнението на цялата процедура, намалява риска за постоперативни усложнения и понижава значително разходите, необходими за изпълнението й. Д-р Цветелина Борисова непрекъсното се усъвършенства в професионален аспект като посещава множество курсове и семинари в България, Италия, Швейцария и др. От 2016г. д-р Борисова заема длъжността Главен асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" към Факултета по дентална медицина.

 

Настоящият  курс е първият университетски курс за естетични възстановявания у нас. Курсът е част от програмата за следдипломно обучение на Медицински университет - Варна. Участниците ще имат възможност да проведат множество упражнения в модерно обзаведена фантомна зала и на специализирани модели.

 

Повече информация за курса можете да получите тук или на тел.: 0884 410 710


​​​​​