За нас

Университетският ме​дико-дентален център е разположен на 5-ия етаж в сградата на Факултета по дентална медицина при Медицински
ун​иверситет – Варна и включва:

 • Сектор за еднодневна хирургия
 • Амбулаторен сектор
 • Сектор за образна диагностика с конично-лъчев томограф
 • Зъботехническа лаборатория
 • Спешен кабинет

Първият в България Университетски медико-дентален център разполага с медицинска техника и апаратура без аналог. В най-големия център в страната работят водещи в своята област професионалисти, специализирали в САЩ и Европа, уважавани и доказани университетски преподаватели. Предлагайки зъболечение на високо световно ниво, България се нарежда сред лидерите в предоставянето на стоматологични услуги в Европа.

Мисия

Главната цел, която Университетския медико-дентал​ен център следва от създаването си, е предоставянето на висококачествени грижи за денталното здраве на пациентите. Екипът от водещи квалифицирани специалисти осигурява ефективна и експертна медицинска помощ, използвайки модерни методи, техники и апаратура без аналог в страната. Нашата мисия е да върнем усмивките на лицата на пациентите, защото „Хората не са съвършени, освен когато се усмихват”.

Визия

Университетският медико-дентален център декларира визия на иновативен лидер в областта на денталната медицина, внедрявайки нови световни технологии на българския пазар за максимална полза на пациентите. Поддържане на най-високо ниво на медицинските стандарти,  ангажираност с научните и образователните изследвания на университета са част от обществените потребности, които Центъра задоволява.

Ценности

Ценностите ни чертаят пътя за успешна реализация на мисията на центъра и изграждането на пълноценна визия:

 • Пациентът е на първо място
 • Отговорност към клиента
 • Отлично качество на предоставяните услуги
 • Иновативност
 • Висок професионализъм
 • Дълг за отлично свършена работа​​​​