Професионално сътрудничество c лечебни заведения и дентални практики за 3D и 2D образни изследвания

Професионално сътрудничество c лечебни заведения и дентални практики за 3D и 2D образни изследвания

В рамките на професионалното ни сътрудничество, Университетският медико-дентален център при Медицински университет – Варна предлага високоспециализирани изследвания и апаратура, които ще Ви бъдат от помощ за по-точно планиране и по-ефективно лечение на Вашите пациенти на Вашето работно място, както и методическа помощ от зъболекари и рентгенови лаборанти при обработването на съответните образи с помощта на […]