Присъждане на НС „Доктор на науките“ на Доц. д-р Стефан Пеев

Присъждане на НС „Доктор на науките“ на Доц. д-р Стефан Пеев

В аудитория „Димитър Клисаров“ на ФДМ към Медицински университет – Варна на 16.12.2015 г. се състоя публичната защита на Доц. д-р Стефан Пеев, д.м. за присъждане на първата във Факултета по дентална медицина – Варна научна степен „Доктор на науките“, която е и първата в България получена научна степен в областта на денталната имплантология. Темата […]