Кога се провежда комплексно дентално лечение от екип специалисти?

Често при планирането на специализирано дентално лечение, например при ортодонтско лечение, особено при възрастни пациенти, се налага комплексен подход. При децата колаборация между отделни специалисти е необходима най-често при липса на голям брой зъби в резултат на генетичната липса на зародиши, травматичното им избиване, при тежки скелетни нарушения, когато не е възможно само по ортодонтски […]

Университетски медико-дентален център провежда кампания за скрининг на слуха при деца

Университетски медико-дентален център провежда кампания за скрининг на слуха при деца

До 16 март 2016г. пациенти на Университетския медико-дентален център на възраст до 16 години могат да се възползват от БЕЗПЛАТЕН УНГ преглед за скрининг на слуха и затруднено носно дишане (диагностика на аденоидна вегетация). Прегледите се осъществяват при водещ специалист по „Оториноларингология“ – Доц. д-р Марио Милков, всеки Понеделник, Сряда и Петък от 9:30 до […]