Специалисти от Университетския медико-дентален център са избрани за ръководители на катедри във Факултета по дентална медици

Специалисти от Университетския медико-дентален център са избрани за ръководители на катедри във Факултета по дентална медици

​​​​​​​Специалисти от екипа на Университетския медико-дентален център бяха избрани за ръководители на катедри във Факултета п​о дентална медицина на Медицински университет – Варна. Това са доц. д–р Христина Арнаутска, д.м. – ръководител на катедра „Ортод​о​нтия​“ и доц. д–р Тихомир Георгиев, д.м. – ръководител на кате​дра „Орална и лицево–челюстна хирургия“. Доц. Арнаутска и доц. Георгиев са […]