Курс по дентална имплантология

Курс по дентална имплантология

  Сформира се нова група за провеждане на университетски курс по дентална имплантология. Първото ниво на курса ще стартира на 13 и 14 Ноември 2020г., като крайният срок за записване е до 20 Октомври 2020г. Курсът по дентална имплантология е за лекари по дентална медицина с придобита квалификация „Магистър“ и е част от програмата за […]

Какво представлява опасното хъркане?

Какво представлява опасното хъркане?

Опасното хъркане или обструктивната сънна апнея (ОСА) е едно от най-честите заболявания, за което може би дори не сте чували. Протича с многократно повтарящи се дихателни  паузи по време на сън, редуващи се със силното хъркане. Обструктивната сънна апнея уврежда съня и здравето на около 10% от възрастното население. Как възниква сънната апнея? По време […]

Имате ли повишена дневна сънливост?

Имате ли повишена дневна сънливост?

Имате ли повишена дневна сънливост? Епуърт скала за оценка на сънливостта: за всяка една от изброените ситуации отбележете вероятността да задремете: 0 – никога / почти никога; 1 – понякога; 2 – често; 3 – почти винаги / винаги Ситуация Вероятност за задрямване никога понякога често винаги 1.   Седя и чета 0 1 2 3 […]

Използване на местопазители на зъби при деца

Използване на местопазители на зъби при деца

За съжаление, въпреки превенцията и съвременните метoди зa лечение на пулпната патология, понякога временните зъби не могат да бъдат запазени и тяхната ранна загуба е обективна необходимост. Преждевременната екстракция на временни зъби е широко разпространен начин на лечение на усложнения зъбен кариес в много страни. Тя е причина за недостиг на пространство за постоянните зъби […]

Планиране на ортодонтското лечение

Планиране на ортодонтското лечение

При провеждането на ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ основният момент за успешно провеждане на лечение е диагностиката и съставянето на плана на лечение. Ортодонтът трябва да разполага с максимална информация за етиологията, вида и степента на отклоненията в зъбите, зъбните дъги и челюстните кости, както и индивидуалните особености на всеки пациент. Тези данни ще позволят изготвяне на прецизен […]

Университетски медико-дентален център – зона с повишени мерки за сигурност срещу COVID-19

Университетски медико-дентален център – зона с повишени мерки за сигурност срещу COVID-19

Загрижени за здравето на нашите пациенти и служители, Ви информираме, че в Университетски медико-дентален център многократно засилихме мерките за сигурност и дезинфекция. Освен стандартния протокол за хигиенен режим в Университетският медико-дентален център се прилагат допълнителни мерки и правила за посещение на Центъра: Теле-скрининг – при записване на час по телефона за прием в Центъра с […]

ОПАСНО ЛИ Е ДА СЕ ОТЛАГА ЛЕЧЕНИЕ С ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТАТИ?

ОПАСНО ЛИ Е ДА СЕ ОТЛАГА ЛЕЧЕНИЕ С ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТАТИ?

ОПАСНО ЛИ Е ДА СЕ ОТЛАГА ЛЕЧЕНИЕ С ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТАТИ? През последните година все по-често се наблюдава при голямата част от пациентите, които са загубили един – два зъба, че не бързат да ги възстановят чрез имплантатно лечение, мислейки, че времето е на тяхна страна. Това все по-често се среща дори и при по-млади пациенти […]