post-title Академично развитие в Университетския медико-дентален център https://www.dentalmed.bg/wp-content/uploads/image-4.png 2016-10-07 11:23:04 yes no

Академично развитие в Университетския медико-дентален център

Едно от основните направления в дейността на Университетския медико-дентален център е свързано със стимулираното и повишаването на научния потенциал, внедряване в практиката на иновативни методи за лечение при дентални заболявания и развитието на задълбочено клиничното мислене на специалистите. Благодарение на реализирането на политиката за развитие на младите лекари и упоритата им работа – признанията за успеха не закъсняха.

През последната седмица на Септември се проведоха публичните защити за присъждане на научна степен „Доктор на медицинските науки“ на доц. д-р Владимир Панов и образователна и научна степен „Доктор“ на д-р Христиана Маджова, която стана и най-младия лекар по дентална медицина защитил дисертационен труд във Факултета по дентална медицина – Варна. В състава на Научното жури по процедурите беше и основоположникът на денталната имплантология в България – Акад. д- р Николай Попов. Носителят на най – високото отличие на Българската академия на науките изрази радостта си от факта, че „борбата за развитие на науката върви с пълна сила в Медицински университет – Варна.“

В началото на месец Октомври, след провеждане на конкурс от Научно жури, бе утвърден изборът за заемане на академична длъжност „Доцент“ от: д-р Георги Папанчев, д.м. по научна специалност „Орална хирургия“, д-р Цветелина Борисова, д.м. по научна специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ и от д-р Радосвета Андреева, д.м по научна специалност „Детска дентална медицина“. Корифеите на стоматологията в България, които бях част от научните журита – Проф. д-р Петър Кавлаков, д.м., Проф. д-р Ангелина Киселова, д.м.н., Проф. д-р Вера Крумова, д.м., Доц. д-р Лилия Дойчинова, д.м., Доц. д-р Ася Кръстева, д.м., Доц. д-р Георги Томов, д.м. и други изтъкнати лекари – дадоха своите положителни оценки относно качествата на кандидатите, свързани с учебната и научноизследователската им дейност.

Лекарите по дентална медицина в Университетския медико-дентален център, заемащи академични длъжности, които консултират и извършват лечение са:

 • Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н.
 • Проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.
 • Доц. д-р Тихомир Георгиев, д.м.н.
 • Доц. д-р Георги Папанчев, д.м.
 • Доц. д-р Христина Арнаутска, д.м.
 • Доц. д-р Владимир Панов, д.м.н.
 • Доц. Д-р Цветелина Борисова, д.м.
 • Доц. др- Радосвета Андреева, д.м.
 • Доц. д-р Стоян Кацаров, д.м.
 • Доц. д-р Марио Милков, д.м.

 

Университетският медико-дентален център декларира визия на иновативен лидер в областта на денталната медицина, внедрявайки нови световни технологии в практиката за максимална полза на пациентите. Поддържането на най-високо ниво на медицинските стандарти и ангажираността с научните и образователните изследвания са главната цел, която Центърът следва от създаването си.

Неинфектирана киста – симптоми

 • Радикуларните кисти започват своето развитие дълбоко в алвеоларната кост и растат бавно, безсимптомно. В този период установяването им става случайно при рентгеново изследване на невитални зъби по друг повод.
 • Кистите растат бавно и могат да достигнат значителни размери без субективни оплаквания. При достигане на големи размери пациентите търсят помощ по повод поява на неболезнена подутина на челюстта. Тази подутина е на нивото на върха на корена на съответния зъб. При палпиране подутината е с твърда консистенция, а при прекалено изтъняване на костта може да се усети крепитация.
 • Развитието на кистите понякога води до неприятни усещания като тежест, разпъване, невралгични болки. Подвижност или наклоняване на съседни зъби се среща при големи кисти.
 • При добри защитни сили на организма тези кисти могат да протичат с клинична картина на хроничен възпалителен процес с поява на лигавична или кожна фистула.

Инфектирана киста – симптоми

При определени условия (като травма или провеждане на ендодонтско лечение на причинния зъб) кистата може да се инфектира и се развива картина на остър възпалителен процес: болка в областта и зъба; оток в областта на причинния зъб; в някои случаи реагират лимфни възли; появяват се общи симптоми – главоболие, повишена температура, втрисане.

Начини за диагностика на кистите

 • Рентгенография – панорамна снимка
 • СВСТ-изследване (скенер)

Лечение на киста

Лечението на кистите може да бъде комбинирано (консервативно-хирургично) или хирургично:

 • Екстирпация на кистата с резекция на кореновия връх на зъба/зъбите – метод на лечение при радикуларни кисти, когато е възможно консервативното лечение на зъба/зъбите и тяхното запазване
 • Екстирпация на кистата с екстракция на причинния зъб – метод на лечение при радикуларни и фоликуларни кисти; причинният зъб не може да бъде съхранен и едноетапно с екстирпацията на кистата се екстрахира
 • Екстирпация на резидуална киста

Оперативното лечение се извършва под местна анестезия. При по-големи по размер кисти може да се извърши под венозна или обща анестезия.

Следоперативно може да има дискомфорт и болка, оток в областта и общо неразположение, които симптоми отшумяват до около 5ти – 7ми ден.

Меките тъкани се възстановяват в рамките на 7 – 14 дни, а костта се възстановява напълно до 6-я месец след операцията. Необходими са контролни прегледи един или два пъти годишно за проследяване на състоянието на пациента.

What people say about our doctor?

Loading…
Call Now Button