Навременното диагностициране на онкологичните заболявания в областта на главата и шията може значително да повиши продължителността на живот на пациентите.

Навременното диагностициране на онкологичните заболявания в областта на главата и шията може значително да повиши продължителността на живот на пациентите.

За втора поредна година Университетският медико-дентален център към Медицински университет – Варна се включва в отбелязване на Световния ден за борба с онкологичните заболявания в областта на главата и шията 27.07 посредством провеждането на информационно-профилактична кампания. Проявата се организира от Международната федерация на обществата по онкология в областта на главата и шията. (International federation of […]