CAD/CAM система KaVo Everest

CAD/CAM система KaVo Everest

Универсалната концепцията за CAD/CAM система KaVo осигурява изключително гъвкаво модулно решение и отлична адаптация към индивидуалните потребности на всеки пациент и лекар. Високото качество на обработка на различни видове материали /композит, цирконий, титан/ винаги води до перфектен резултат. Системата предоставя широк спектър от индикации за прецизно възстановяване и реставрация на зъби: Корони и мостове с […]

Конично-лъчев компютърен томограф (3D скенер) Planmeca ProMax 3D

Рентгенологичните апарати от семейството на Planmeca са система за получаване на три- и двуизмерни образи. Различните трии​змерни образи, както и панорамните, цефалометричните и екстраоралните снимки в захапка осигуряват отлични лицево-челюстни образи, които спомагат за поставяне на правилна диагноза, планиране на лечението и контрол на извършена работа. Конично-лъчевата компютърна томография (СВСТ) е технология, основана на рентгенографски […]

Дентални лазери Nd YAG и Er,Cr:YSGG

Дентални лазери Nd YAG и Er,Cr:YSGG

Един от основните проблеми, с които се сблъсква денталния лекар в процеса на лечение, е страхът на пациента. Страхът от предстоящата процедура, страхът от възможната болка по време на лечението, страхът от инжекционната игла, страхът от бормашината – това винаги е отблъсквало пациентите от денталните кабинети и от навременното лечение.   Университетският медико-дентален център разполага […]

Операционен микроскоп Leica

Операционен микроскоп Leica

Операционен микроскоп Leica M525 F20 съчетава оптична система от премиум-клас и високоманеврена опорна конструкция, което позволява в операционния блок на Университетския медико-дентален център да се провеждат прецизни дентални манипулации на микрохирургично ниво. Микроскопът е оборудван с оптика Leica OptiChrome™ – една от най-модерните и известни оптични системи в света. Автоматичните функции BrightCare™ и AutoIris™  позволяват […]