Специалисти от УМДЦ взеха участие в Третия световен конгрес по костна и мекотъканна регенерация

Специалисти от УМДЦ взеха участие в Третия световен конгрес по костна и мекотъканна регенерация

Специалистите от Университетския медико-дентален център непрекъснато повишават своите знания и подобряват хирургическите си умения в областта на костна и мекотъканна регенерация при комплексно дентално лечение. През месец Септември Д-р Георги Папанчев, д.м. – специалист по орална хирургия в УМДЦ – взе участие в Третия световен конгрес по костна и мекотъканна регенерация – Bone & tissue […]

Когато вместо 32 имаш 34 зъба – случаят на едно 9-годишно дете

Когато вместо 32 имаш 34 зъба – случаят на едно 9-годишно дете

В Университетския медико-дентален център се извърши премахване на два свръхбройни (допълнителни) централни резеца Към Медико-денталния център беше насочено дете на 9 години със запазени временни горни централни и латерални резци за консултация с ортодонт. При първоначалния преглед беше диагностициран закъснял пробив на постоянните резци и задържане на временните повече от една година след нормалния срок […]

Академично развитие в Университетския медико-дентален център

Академично развитие в Университетския медико-дентален център

Едно от основните направления в дейността на Университетския медико-дентален център е свързано със стимулираното и повишаването на научния потенциал, внедряване в практиката на иновативни методи за лечение при дентални заболявания и развитието на задълбочено клиничното мислене на специалистите. Благодарение на реализирането на политиката за развитие на младите лекари и упоритата им работа – признанията за […]

Курс по дентална имплантология – есен 2015

Курс по дентална имплантология – есен 2015

Университетският курс по дентална имплантология е за лекари по дентална медицина с квалификация „Магистър“ и е част от програмата за следдипломно обучение в Медицинския университет. Курсът се провежда от Доц. д-р Стефан Пеев, д.м – Ръководител на Университетски медико-дентален център и специалист по дентална имплантология. Обучението се състои от 5 модула, като всеки един от […]

Университетският медико-дентален център към МУ-Варна предлага на най-малките си пациенти бързо, ефективно и безболезнено лечение

Университетският медико-дентален център към МУ-Варна предлага на най-малките си пациенти бързо, ефективно и безболезнено лечение

  Екип от Университетския медико-дентален център към МУ-Варна направи операция под обща анестезия на един от най-малките си чуждестранни пациенти – 3-годишната Петра. В рамките на 3 часа специализираният екип (д-р Теодора Таргова, д-р Добринка Дамянова и д-р Сирма Ангелова) заедно с екипа от анестезиолози излекуваха 7 болни зъбчета на детето. С еднократното посещение при […]