КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ И ПАНОРАМНИ СНИМКИ

Добре дошли в света на съвременната образна диагностика. Представяме Ви новите възможности на денталната апаратура – верният помощник за определяне на точната диагноза,
оптималния план на лечение при протезиране, имплантиране, ортодонтско лечение и др.
В ежедневната си работа използваме добри клинични практики и протокол, част от които без съмнение е образната диагностика.В сектора по образна диагностика се използват най-модерните и иновативни технологии за визуализация, които предоставят висококачествени изображения в триизмерен (CBCT) и двуизмерен (OPG) формат с ограничена доза радиация за пациента.

  • CBCT – Конично-лъчевата компютърна томография
  • OPG – Ортопантомография (панормана снимка)