ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – ХУДОЖЕСТВЕНИ РЕСТАВРАЦИИ

В Университетския медико-дентален център функционира една от най-модерните зъботехнически лаборатории в България. Тя е оборудвана със съвременна апаратура за изработване на високотехнологични и качествени протезни конструкции:

  • Модерни работни зъботехнически модули
  • LaserStar T plus – лазерно заваряване при изработване на протезни конструкции
  • CAD/CAM система – високата точност и пълното автоматизиране на процеса, съчетано с адаптация към индивидуалните потребности на всеки пациент и лекар.
  • Arcus digma – определя индивидуалните стойности на дъвкателния апарат и служи за изключително точно и прецизно протезиране.
  • Интраорален скенер – най-висока технология на сканиране при снемане на  дигитален отпечатък