post-title Използване на компютърната томография при лечение със зъбни импланти https://www.dentalmed.bg/wp-content/uploads/den-5-1.png 2017-02-16 15:57:57 yes no

Използване на компютърната томография при лечение със зъбни импланти

Преди да се пристъпи към лечение с дентални импланти​ – имплантатно лечение, пациентът трябва да премине през комплекси изследвания. При прегледа зъболекарят много внимателно трябва да оцени състоянието на: устната кухина, зъбите, костта, челюстите, както и да установи наличието или отсъствието на патология (пародонтит, периапикални изменения). Протоколът за поставяне на импланта изисква определена подготовка.

Етапи на подготовката за имплантатно лечение

В рамките на подготовката преди операцията е необходимо да се събере възможно най-много информация и да се оцени състоянието на челюстта, венците, зъбите и устата като цяло. Това е задължителен етап и е възможно да се осъществи чрез ОПГ (Ортопантомография) или скенер на зъбите, челюсти, синуси (компютърна томография).

С ОПГ обикновено се получава снимка на челюстите и тъканите около тях, но този образ представлява двуизмерно изображение и информацията, която се получава от него не е достатъчна за хирурга, който ще поставя имплантат. С ОПГ не се визуализират обемните анатомични структури на костите. Най-точното планиране на лечението с импланти се осъществява само при наличие на триизмерен образ (от 3D-скенер). Източник на този вид образи е компютърната томография (скенер).

Това е сравнително нов тип изследване, което се използва за планиране в денталната имплантология. Компютърната томография на зъбите и костите преди имплантиране осигурява триизмерен образ. Използването на тази технология дава възможност сравнително лесно и точно да се оцени и да се предвиди резултатът от 3D реконструкцията на кости, зъби, а също и състоянието на съществуващите естествени анатомични отвори. Всичко това позволява, чрез триизмерното изображение преди интервенцията да се определи точното местоположение на импланта.

Томографията в подготвителния период

Възможно ли е да се изпълни качествено дентално имплантиране без скенер? Може би, но в този случай денталният лекар е принуден да работи „на сляпо“, без да има пълна яснота по отношение на триизмерните обекти като кост, fovea submandibularis, септи в синуса на максилата, анастомози по хода на canalis mandibularis и др.

Компютърната томография предоставя много възможности на зъболекарите, които прилагат 3D изследванията в своята практика като задължителна част от подготовката за имплантатно лечение :

Компютърната томография позволява да се спести време, тъй като с нейната помощ веднага се намират отговорите на много въпроси. Това от своя страна позволява да се избегнат излишни изследвания и манипулации, нежелани, дори фатални грешки. Този метод дава увереност и сигурност както на пациента, така и на зъболекаря;
​ С помощта на 3D изследванията много по-лесно се изчислява необходимия обем кост, както и ъгъла за поставянето на имплантата, неговата големина, като целта винаги е оптимална а и надеждна фиксация;
КТ ни позволява с висок процент на увереност да предвидим успешното лечение с импланти, да се съставим пълен лечебен план, като максимално точно се оценят рисковете и възможностите за тяхното минимизиране или избягване;
Що се отнася до пациента, то при използване на триизмерен образ, предварително на компютър и с помощта на софтуер може да се визуализират крайните резултати от лечението, да се информира за етапите на имплантирането, да получи основна информация и представа за протокола на неговото собствено имплантатно лечение, а образът може да послужи като източник на основна информация, върху която се моделира/манипулира многоетапния процес за възстановяването.

Неинфектирана киста – симптоми

  • Радикуларните кисти започват своето развитие дълбоко в алвеоларната кост и растат бавно, безсимптомно. В този период установяването им става случайно при рентгеново изследване на невитални зъби по друг повод.
  • Кистите растат бавно и могат да достигнат значителни размери без субективни оплаквания. При достигане на големи размери пациентите търсят помощ по повод поява на неболезнена подутина на челюстта. Тази подутина е на нивото на върха на корена на съответния зъб. При палпиране подутината е с твърда консистенция, а при прекалено изтъняване на костта може да се усети крепитация.
  • Развитието на кистите понякога води до неприятни усещания като тежест, разпъване, невралгични болки. Подвижност или наклоняване на съседни зъби се среща при големи кисти.
  • При добри защитни сили на организма тези кисти могат да протичат с клинична картина на хроничен възпалителен процес с поява на лигавична или кожна фистула.

Инфектирана киста – симптоми

При определени условия (като травма или провеждане на ендодонтско лечение на причинния зъб) кистата може да се инфектира и се развива картина на остър възпалителен процес: болка в областта и зъба; оток в областта на причинния зъб; в някои случаи реагират лимфни възли; появяват се общи симптоми – главоболие, повишена температура, втрисане.

Начини за диагностика на кистите

  • Рентгенография – панорамна снимка
  • СВСТ-изследване (скенер)

Лечение на киста

Лечението на кистите може да бъде комбинирано (консервативно-хирургично) или хирургично:

  • Екстирпация на кистата с резекция на кореновия връх на зъба/зъбите – метод на лечение при радикуларни кисти, когато е възможно консервативното лечение на зъба/зъбите и тяхното запазване
  • Екстирпация на кистата с екстракция на причинния зъб – метод на лечение при радикуларни и фоликуларни кисти; причинният зъб не може да бъде съхранен и едноетапно с екстирпацията на кистата се екстрахира
  • Екстирпация на резидуална киста

Оперативното лечение се извършва под местна анестезия. При по-големи по размер кисти може да се извърши под венозна или обща анестезия.

Следоперативно може да има дискомфорт и болка, оток в областта и общо неразположение, които симптоми отшумяват до около 5ти – 7ми ден.

Меките тъкани се възстановяват в рамките на 7 – 14 дни, а костта се възстановява напълно до 6-я месец след операцията. Необходими са контролни прегледи един или два пъти годишно за проследяване на състоянието на пациента.

What people say about our doctor?

Loading…
Call Now Button