Преди да се пристъпи към лечение с дентални импланти​ – имплантатно лечение, пациентът трябва да премине през комплекси изследвания. При прегледа зъболекарят много внимателно трябва да оцени състоянието на: устната кухина, зъбите, костта, челюстите, както и да установи наличието или отсъствието на патология (пародонтит, периапикални изменения). Протоколът за поставяне на импланта изисква определена подготовка.

Етапи на подготовката за имплантатно лечение

В рамките на подготовката преди операцията е необходимо да се събере възможно най-много информация и да се оцени състоянието на челюстта, венците, зъбите и устата като цяло. Това е задължителен етап и е възможно да се осъществи чрез ОПГ (Ортопантомография) или скенер на зъбите, челюсти, синуси (компютърна томография).

С ОПГ обикновено се получава снимка на челюстите и тъканите около тях, но този образ представлява двуизмерно изображение и информацията, която се получава от него не е достатъчна за хирурга, който ще поставя имплантат. С ОПГ не се визуализират обемните анатомични структури на костите. Най-точното планиране на лечението с импланти се осъществява само при наличие на триизмерен образ (от 3D-скенер). Източник на този вид образи е компютърната томография (скенер).

Това е сравнително нов тип изследване, което се използва за планиране в денталната имплантология. Компютърната томография на зъбите и костите преди имплантиране осигурява триизмерен образ. Използването на тази технология дава възможност сравнително лесно и точно да се оцени и да се предвиди резултатът от 3D реконструкцията на кости, зъби, а също и състоянието на съществуващите естествени анатомични отвори. Всичко това позволява, чрез триизмерното изображение преди интервенцията да се определи точното местоположение на импланта.

Томографията в подготвителния период

Възможно ли е да се изпълни качествено дентално имплантиране без скенер? Може би, но в този случай денталният лекар е принуден да работи „на сляпо“, без да има пълна яснота по отношение на триизмерните обекти като кост, fovea submandibularis, септи в синуса на максилата, анастомози по хода на canalis mandibularis и др.

Компютърната томография предоставя много възможности на зъболекарите, които прилагат 3D изследванията в своята практика като задължителна част от подготовката за имплантатно лечение :

Компютърната томография позволява да се спести време, тъй като с нейната помощ веднага се намират отговорите на много въпроси. Това от своя страна позволява да се избегнат излишни изследвания и манипулации, нежелани, дори фатални грешки. Този метод дава увереност и сигурност както на пациента, така и на зъболекаря;
​ С помощта на 3D изследванията много по-лесно се изчислява необходимия обем кост, както и ъгъла за поставянето на имплантата, неговата големина, като целта винаги е оптимална а и надеждна фиксация;
КТ ни позволява с висок процент на увереност да предвидим успешното лечение с импланти, да се съставим пълен лечебен план, като максимално точно се оценят рисковете и възможностите за тяхното минимизиране или избягване;
Що се отнася до пациента, то при използване на триизмерен образ, предварително на компютър и с помощта на софтуер може да се визуализират крайните резултати от лечението, да се информира за етапите на имплантирането, да получи основна информация и представа за протокола на неговото собствено имплантатно лечение, а образът може да послужи като източник на основна информация, върху която се моделира/манипулира многоетапния процес за възстановяването.