post-title През Юни стартира курс за директни възстановявания в антериорната и постериорната област в УМДЦ https://www.dentalmed.bg/wp-content/uploads/den-1.png 2016-05-12 14:34:20 yes no

През Юни стартира курс за директни възстановявания в антериорната и постериорната област в УМДЦ

На 26.06.2016г. стартира курсът за директни възстановявания в антериорната и постериорната област – теория и практика в Университетския медико-дентален център​. Обучението се състои от 1 модул, който провежда в 1 пълен учебен ден (8 учебни часа) и е предназначено за лекари по дентална медицина. Курсът се води от Д-р Цветелина Борисова, д.м. – специалист по оперативно зъболечение и ендодонтия.


Д-р Цветелина Борисова, д.м. завършва образованието си във Факултета по дентална медицина към Медицински университет- София през 2006г. като магистър по стоматология. През 2013г. се дипломира като специалист по „Oперативно зъболечение и ендодонтия“ и става административен асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“ Продължава развитието си като през 2015г. защитава докторантура на тема: „Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване“. С този дисертационен труд за първи път у нас се доказва, че когато е изпълнен протоколът по описаната от нас методика за ортоградно запълване на ендодонта на зъба, използването на ретроградна заплънка не подобрява оздравителните процеси. Това от своя страна допринася за съкращаване на времето за изпълнението на цялата процедура, намалява риска за постоперативни усложнения и понижава значително разходите, необходими за изпълнението й. Д-р Цветелина Борисова непрекъсното се усъвършенства в професионален аспект като посещава множество курсове и семинари в България, Италия, Швейцария и др. От 2016г. д-р Борисова заема длъжността Главен асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“ към Факултета по дентална медицина.

Настоящият курс е първият университетски курс за естетични възстановявания у нас. Курсът е част от програмата за следдипломно обучение на Медицински университет – Варна. Участниците ще имат възможност да проведат множество упражнения в модерно обзаведена фантомна зала и на специализирани модели.

Повече информация за курса можете да получите тук или на тел.: 0884 410 710

Неинфектирана киста – симптоми

  • Радикуларните кисти започват своето развитие дълбоко в алвеоларната кост и растат бавно, безсимптомно. В този период установяването им става случайно при рентгеново изследване на невитални зъби по друг повод.
  • Кистите растат бавно и могат да достигнат значителни размери без субективни оплаквания. При достигане на големи размери пациентите търсят помощ по повод поява на неболезнена подутина на челюстта. Тази подутина е на нивото на върха на корена на съответния зъб. При палпиране подутината е с твърда консистенция, а при прекалено изтъняване на костта може да се усети крепитация.
  • Развитието на кистите понякога води до неприятни усещания като тежест, разпъване, невралгични болки. Подвижност или наклоняване на съседни зъби се среща при големи кисти.
  • При добри защитни сили на организма тези кисти могат да протичат с клинична картина на хроничен възпалителен процес с поява на лигавична или кожна фистула.

Инфектирана киста – симптоми

При определени условия (като травма или провеждане на ендодонтско лечение на причинния зъб) кистата може да се инфектира и се развива картина на остър възпалителен процес: болка в областта и зъба; оток в областта на причинния зъб; в някои случаи реагират лимфни възли; появяват се общи симптоми – главоболие, повишена температура, втрисане.

Начини за диагностика на кистите

  • Рентгенография – панорамна снимка
  • СВСТ-изследване (скенер)

Лечение на киста

Лечението на кистите може да бъде комбинирано (консервативно-хирургично) или хирургично:

  • Екстирпация на кистата с резекция на кореновия връх на зъба/зъбите – метод на лечение при радикуларни кисти, когато е възможно консервативното лечение на зъба/зъбите и тяхното запазване
  • Екстирпация на кистата с екстракция на причинния зъб – метод на лечение при радикуларни и фоликуларни кисти; причинният зъб не може да бъде съхранен и едноетапно с екстирпацията на кистата се екстрахира
  • Екстирпация на резидуална киста

Оперативното лечение се извършва под местна анестезия. При по-големи по размер кисти може да се извърши под венозна или обща анестезия.

Следоперативно може да има дискомфорт и болка, оток в областта и общо неразположение, които симптоми отшумяват до около 5ти – 7ми ден.

Меките тъкани се възстановяват в рамките на 7 – 14 дни, а костта се възстановява напълно до 6-я месец след операцията. Необходими са контролни прегледи един или два пъти годишно за проследяване на състоянието на пациента.

What people say about our doctor?

Loading…
Call Now Button