post-title portfolio-title Доц. д-р Стоян Кацаров 2017-02-17 11:53:58 no no

Доц. д-р Стоян Кацаров

Лекар по дентална медицина (стоматолог)

Доцент в катедра „Протетична дентална медицина и Ортодонтия“. Факултет по Дентална медицина.

Специалност: Протетична дентална медицина
Специализира: Дентална имплантология
Научна степен: Доктор по медицина (д.м.)
Стаж: 14г. дентална практика
Езици: Английски и руски език

Доц. д-р Стоян Кацаров владее и прилага в своята практика съвременни методики като: 

 • Дигитална 2D и 3D реконструкция на дизайна на усмивката с 3 Shape Smile Design
 • Дигитално 3D планиране на лечение върху импланти със системата за ръководено хирургично имплантиране coDiadnostiX TM, gonyX TM, CARES TM  Simplant TM , BlueSky Bio TM,  интраоралени скенери iTerro TM , TRIOS TM

Основните направления на работа:  

 • Протетично лечение на леки, средни и тежки увреждания на зъбните тъкани, неподлежащи на консервативно лечение, при възръстни и деца
 • Дигитална 2D и 3D реконструкция на дизайна на усмивката
 • Дигитално 3D планиране на лечение върху импланти
 • Хирургично направлявано поставяне на импланти
 • Протетично оформяне на меките тъкани около дефинитивни конструкции
 • Протезиране върху импланти
 • Естетични възстановявания
 • Имедиатно (едноетапно) протезиране
 • Лечение под обща анестезия

Професионални интереси:

 • Протетика и имплантология – обща и специализирана за нуждите на пациенти и деца с усложнено общо състояние и вродени или придобити дефекти в лицевочелюстната област
 • Съвременни средства за насочена водена тъканна регенерация в сферата на имплантологията и приложението и при пациенти и деца с усложнено общо състояние или вродени или придобити дефекти в лицевочелюстната област
 • Дигитални средства за водено и планирано имлантологично лечение и рехабилитация на пациенти и деца с усложнено общо състояние или вродени или придобити дефекти в лицевочелюстната област
 • Планиране и адаптиране на дигиталните модели за ежедневното и специализираното лечение в денталната протетика и имплантология.

Образование:
Д-р Стоян Кацаров завършва през 2001 г. Медицински университет – Пловдив като магистър по Дентална медицина. В периода между 2002 и 2005 г. е редовен докторант и специализант в катедра „Протетична дентална медицина“ във Факултета по дентална медицина при Медицински университет – Пловдив, с научен ръководител – проф. Христо Кисов. През 2005 г.придобива специалност по протетична дентална медицина, а през 2007 г. научна степен „Доктор по ортопедична стоматология“, след защита на дисертация на тема “Протетична подготовка при лечение с изцялокомпозитни и изцялокерамични конструкции“. От 2006 г. е асисент в Катедрата по протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив. В периода 2009 – 2011 г. е асоцииран лектор в Медицински Колеж – Пловдив.
През 2011 и 2012 г. е редовен стипендиант на Университета в Торонто, провинция Онтарио, Канада.
През 2013 г. е хабилитиран като доцент в Катедрата по протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив. От 2015 г. е доцент в Катедрата по протетична дентална медицина и ортодонтия във  Факултет по дентална медицина при Медицински университет – Варна.

Доц. д-р Стоян Кацаров обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни  курсове, семинари и конгреси:
2013 г.

 • „Практическо приложение на 3 Shape лабораторни и клинични скенери за целите на протезирането и осъвместяването им със съвременните CAD-CAM установки“
 • Практика в лаборатория Wieladent, Линцинг, Австрия

2012 г.

 • ”Особености на употребата на обща анестезия за нуждите на денталната практика”, болница Holland Bloorview, Торонто, Канада
 •  „Особености на употребата на “райски газ” в ежедневната дентална практика” болница Holland Bloorview, Торонто, Канада

2011 г.   

 •  ”Технологичен подход при работа със имплантатната система „AlphaBio” Тел Авив, Израел

2010 г.

 • „Консервативни техники за промяна на контура на усмивката”, лектор: проф. Роналд Голдщайн, Пловдив, България
 •  „Съвременни методи на лечение в лицево-челюстната хирургия”, лектор: проф. Джордж Сандор, Банкя, България
 •  „Фундаментални методи на лечение в имплантологията”, лектор: проф. Джордж Сандор, София, България

2009 г.

 • „Задълбочен преглед върху методите за планирани естетични възстановявания при имплантологично лечение”, лектор: Бруно Шмидт, София, България

Членство:

 • Член на RCDSO (Royal College of Dental Surgeons of Ontario) Кралски колеж на денталните хирурзи от Онтарио
 •  Oт 01.12.2011 г. асоцииран член на Holland Bloorview ITI Study Club Toronto
 •  Член на ITI (International Team for Implantology) – Международен екип по имплантология
 •  От 2007 г. е асоцииран, а от 2009 г. е редовен член на Българската академия по естетична стоматология  (Bulgarian Academy of Aesthetic Dentistry)
 •  От 2005 г. е член на Българското научно дружество
 • През 2002 г. придобива членство в Български зъболекарски съюз

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *