post-title portfolio-title Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. 2017-02-17 12:34:18 no no

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н.

Ръководител на Университетски медико-дентален център

Ръководител на катедра “Пародонтология и дентална имплантология”. Зам.- декан по лечебно-диагностична дейност на Факултета по Дентална медицина.

Специалност: Дентална имплантология
Научна степен: Доктор по медицина (д.м.), Доктор на медицинските науки (д.м.н.)
Стаж: 19г. дентална практика
Езици: Aнглийски език

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. е роден на 01.01.1974 година в гр. Казанлък. През 1997 г. завършва дентална медицина с отличен успех в МУ-София. През същата година започва работа кото ординатор в отделение за специализирана хирургична помощ на Районна стоматологична поликлиника – гр. Казанлък, където работи до 2001г. От 1999 до 2014г. работи в индивидуална практика за първична дентална помощ. Участва като гост преподавател в преподаването по дентална имплантология в МУ-Варна и МУ-Пловдив от 2009 до 2013г. От 2005 до 2008г. е докторант в катедра по Орална хирургия във ФДМ при МУ-Пловдив, като през 2008 г. защитава дисертация на тема ”Имедиатно функционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми имплантати” и му е присъдена ОНС “Доктор” по научна специалност “Хирургична стоматология”.

От 2012 до 2013г. е редовен асистент в катедра по “Пародонтология и ЗОЛ” във ФДМ при МУ-Пловдив и хоноруван асистент в катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и СОД – ФДМ при МУ-Варна. От месец Април 2013г. е редовен доцент в МУ-Варна. През същата година става ръководител на катедра по „Пародонтология и дентална иммплантология“, която ръководи до момента. През 2013г. е назначен от ръководството на МУ-Варна да координира създаването на първия у нас Университетски медико-дентален център, на който става ръководител след официалното му откриване през м. Ноември 2014г.

През 2014г. Проф. д-р Стефан Пеев е избран за заместник-декан на ФДМ при МУ-Варна. През 2015г. придобива научна степен “Доктор на медицинските науки” след защита на втората си дисертация на тема “Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост”. Проф. Пеев e един от първите лекари по дентална медицина у нас с придобита специалност по “Дентална имплантология”. Съучредител и председател на “Българска асоциация по орална имплантология” от създаването и през 2006г. до днес. Придобива статут на “Fellow” в най-голямата световна асоциация по орална имплантология –  ITI през 2010г. и е назначен за директор на ITI Study Club – Sofia през същата година. Председател на организационния комитет на два международни конгреса по имплантология и девет международни конгреса по възстановителна дентална медицина. Лектор в над сто и петдесет следдипломни курса по дентална имплантология у нас и в чужбина завършени от над 2000 лекари по дентална медицина. От 2016г. е професор по дентална имплантология. Научен ръководител е на над десет докторанта, като четири от тях са придобили образователна и научна степен ” Доктор “, а двама – академичната длъжност ” Доцент”.

Публикации: Има над 100 научни труда с редица оригинални приноси в денталната имплантология в световен мащаб.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *