post-title Присъждане на НС „Доктор на науките“ на Доц. д-р Стефан Пеев https://www.dentalmed.bg/wp-content/uploads/image-8.png 2015-12-17 10:37:33 yes no

Присъждане на НС „Доктор на науките“ на Доц. д-р Стефан Пеев

В аудитория „Димитър Клисаров“ на ФДМ към Медицински университет – Варна на 16.12.2015 г. се състоя публичната защита на Доц. д-р Стефан Пеев, д.м. за присъждане на първата във Факултета по дентална медицина – Варна научна степен „Доктор на науките“, която е и първата в България получена научна степен в областта на денталната имплантология. Темата на дисертацията е “Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост“ и разглежда задълбочено важния и актуален проблем в световен мащаб за избора на метод за приложение на денталните имплантати при костен дефицит. В дисертационния труд се описва за първи път в света пиезохирургическа техника за транспозиция и латерализация на n.alveolaris inferior.

Основоположникът на денталната имплантология в България – Акад. д- р Николай Попов бе в състава на научното жури и изрази своето категорично мнение за „Пълното покритие между теоретичната трактовка и практическото приложение на този дисертационен труд, който има съществен принос за съвременната стоматологична практика. В Медицински университет – Варна се пише историята на българската имплантология“.

Неинфектирана киста – симптоми

  • Радикуларните кисти започват своето развитие дълбоко в алвеоларната кост и растат бавно, безсимптомно. В този период установяването им става случайно при рентгеново изследване на невитални зъби по друг повод.
  • Кистите растат бавно и могат да достигнат значителни размери без субективни оплаквания. При достигане на големи размери пациентите търсят помощ по повод поява на неболезнена подутина на челюстта. Тази подутина е на нивото на върха на корена на съответния зъб. При палпиране подутината е с твърда консистенция, а при прекалено изтъняване на костта може да се усети крепитация.
  • Развитието на кистите понякога води до неприятни усещания като тежест, разпъване, невралгични болки. Подвижност или наклоняване на съседни зъби се среща при големи кисти.
  • При добри защитни сили на организма тези кисти могат да протичат с клинична картина на хроничен възпалителен процес с поява на лигавична или кожна фистула.

Инфектирана киста – симптоми

При определени условия (като травма или провеждане на ендодонтско лечение на причинния зъб) кистата може да се инфектира и се развива картина на остър възпалителен процес: болка в областта и зъба; оток в областта на причинния зъб; в някои случаи реагират лимфни възли; появяват се общи симптоми – главоболие, повишена температура, втрисане.

Начини за диагностика на кистите

  • Рентгенография – панорамна снимка
  • СВСТ-изследване (скенер)

Лечение на киста

Лечението на кистите може да бъде комбинирано (консервативно-хирургично) или хирургично:

  • Екстирпация на кистата с резекция на кореновия връх на зъба/зъбите – метод на лечение при радикуларни кисти, когато е възможно консервативното лечение на зъба/зъбите и тяхното запазване
  • Екстирпация на кистата с екстракция на причинния зъб – метод на лечение при радикуларни и фоликуларни кисти; причинният зъб не може да бъде съхранен и едноетапно с екстирпацията на кистата се екстрахира
  • Екстирпация на резидуална киста

Оперативното лечение се извършва под местна анестезия. При по-големи по размер кисти може да се извърши под венозна или обща анестезия.

Следоперативно може да има дискомфорт и болка, оток в областта и общо неразположение, които симптоми отшумяват до около 5ти – 7ми ден.

Меките тъкани се възстановяват в рамките на 7 – 14 дни, а костта се възстановява напълно до 6-я месец след операцията. Необходими са контролни прегледи един или два пъти годишно за проследяване на състоянието на пациента.

What people say about our doctor?

Loading…
Call Now Button