standard-title Дентални проблеми в детската възраст

Дентални проблеми в детската възраст

Зъбен кариес на млечни и постоянни детски зъби

Някои родители смятат, че не е необходимо да се лекуват млечните зъби на своите деца, защото те ще бъдат заменени с постоянни зъби.

Лечение на гингивални заболявания и на заболявания на устната лигавица

Гингивитът е възпаление, обхващащо част от устната лигавица (гингивата) около зъба.

Грижа за оралното здраве

Здравна просвета и грижа за оралното здраве, адресирана към децата и техните родители. Изготвяне на индивидуални,  комплексни и профилактични програми.

Лечение на травматични увреждания при временни и постоянни детски зъби

Лечение на травматични увреждания при временни и постоянни детски зъби –  в зависимост от тежестта на травмата, зъбът губи функционалната си пълноценност.

Лечение на млечни и постоянни детски зъби под пълна упойка

Университетския медико-дентален център предлага многообразие от здравни услуги, адресирани към потребностите на пациентите, с цел подобряване и възстановяване на орално-денталния им статус.