Здравна просвета и грижа за оралното здраве, адресирана към децата и техните родители. Изготвяне на индивидуални, комплексни и профилактични програми.