Лечение на травматични увреждания при временни и постоянни детски зъби –  в зависимост от тежестта на травмата, зъбът губи функционалната си пълноценност. С прилагане на стриктен лечебен протокол се цели преодоляване на последствията от травмата, възстановяване на увредените твърди зъбни структури и на евентуално засегнатите около тях меки тъкани. При постоянни детски зъби с недовършено кореново развитие, в зависимост от конкретната клинична ситуация се прилага лечебен протокол, целящ стимулиране доизграждането на кореновите стени (apexgenezis техника) или изграждане на бариера между нивото, до което са изградени кореновите стени и околната кост, с оглед превенция на последващи възпалителни процеси и обезпечаване пълноценната функция на зъба в зъбната редица.

Шиниране на временни и постоянни детски зъби – след прекарана травма, с оглед стабилизиране на зъбите и защита на зъбодържащия апарат.