Университетският медико-дентален център предлага многообразие от здравни услуги, адресирани към потребностите на пациентите, с цел подобряване и възстановяване на орално-денталния им статус. Сред палитрата от процедури, манипулации и специфични, индивидуално-ориентирани лечебни подходи, се откроява грижата за най-малките – децата.

Съхраняването, поддържането и оздравяването на съзъбието на пациентите в детска възраст е сред основните лечебно-диагностични приоритети на Университетския медико-дентален център. Наред с конвенционалното лечение в амбулаторни условия, обособени екипи от специалисти в областта на детската дентална медицина предлагат на вниманието на родителите и техните деца възможности за лечение под обща анестезия.

Лечението на кариеса и неговите усложнения в условия на обща анестезия спестява неприятните емоции, както и чувството за страх и несигурност в децата. Този терапевтичен метод е особено подходящ не само за децата, които на този етап все още не са преодолели „страха от машинките“, но и за тези, които страдат от някои общи заболявания и синдроми – аутизъм, детска церебрална парализа, синдром на Даун.

В Университетския медико-дентален център към МУ-Варна цялостната процедура протича по следния начин: преди оперативната намеса  детето се преглежда от специалист по детска дентална медицина, който изготвя предварителен план на лечение за всеки зъб. Междувременно родителите получават консултация от анестезиолог и подробна информация за всички въпроси, които ги тревожат. В деня на операцията в спокойните условия на предоперационната стая и в присъствие на родител, на детето се дава дозирано количество седатив през устата. След около 20-30 мин. то става достатъчно унесено и спокойно и може да бъде преведено в операционния блок.

Екип от специалисти с помощта на най-съвременната апаратура се грижи за състоянието на детето, като на монитор непрекъснато се наблюдават основните жизнени функции по време действието на упойката. След приключването на операционната дейност малкият пациент постъпва в специализиран дневен стационар, където се наблюдава до пълното възстановяване на съзнание, дишане и възможност за адекватен контакт. Наблюдението в стационара се осъществява от квалифицирана медицинска сестра и анестезиолог, като при детето остават неговите родители/придружители, което му осигурява сигурност и спокойствие.

Лечението под обща анестезия дава възможност максимално бързо и ефективно да бъдат извършени голям брой интервенции и манипулации като лечение на кариеси, пулпити и периодонтити, без малчуганът да изпитва страх и дискомфорт. Това е от особено значение при най-малките пациенти, при които степента на съдействие на лекаря е сведена до минимум. Така на детето се спестява болката и стресовото преживяване, а това дава възможност на специалистите за сравнително краткото време да проведат  комплексно лечение на всички болни зъбки. Алтернативата на уплахата и отлагането на денталното лечение, с всички негативни последици от това, е лечението под обща анестезия.