Квалифицираният екип на Университетски медико-дентален център от водещи специалисти практикува във всички области на денталната медицина:

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н.

Ръководител Университетски медико-дентален център Дентална имплантология

Проф. д-р Марио Милков, д.м.

УНГ (Оториноларингология)

Нина Николова

Старша Медицинска сестра

Петър Петров

Рентгенов лаборант

Нора Ненкова

Зъботехник

Пламен Петков

Зъботехник

Шанел Мустафова

Зъботехник

Ивелина Савова

Медицинска сестра

Красимира Николова

Медицинска сестра

Цвета Константинова

Медицинска сестра

Илияна Роева

Медицинска сестра

Милена Маркова

Медицинска сестра

Наталия Маринова

Дентален асистент

Красимира Едрева

Дентален асистент

Анна Драганова

Дентален асистент

Милена Василева

Дентален асистент

Мария Добрева

Дентален асистент

Десислава Касабова

Анестезиологична Медицинска сестра

Десислава Русева

Анестезиологична Медицинска сестра