standard-title Акад. проф. д-р Николай Попов, д.м.н.

Акад. проф. д-р Николай Попов, д.м.н.

Дългогодишен преподавател и ръководител в образованието и науката в Стоматологичните факултети в София и Пловдив. Автор на стотици публикации в България и чужбина, на 12 научни и учебни книги, на изобретения и патенти. Научен ръководител на 14 защитени дисертации в страната и чужбина (5 в областта на имплантологията). Основоположник на зъбната имплантация в България, с много богат клиничен опит. Учител на стотици зъболекари по зъбопротезна имплантология. Утвърдил българска школа в имплантологията. Работи в областта на сравнителната анатомия на дъвкателния апарат при бозайниците и човека, протетичната стоматология, зъбопротезната имплантология и геростоматологията. Създава оригинални методи за зъбопротезиране, инструменти, уреди и пособия за зъболекарската практика.
Носител на високи отличия на Медицинските университети в страната (София, Пловдив, Варна)
  • От 1995 г. – член – кореспондент на БАН
  • От 2003 г. – Академик на БАН

Действителен член на Международната академия по Зъболекарство и на Руската академия по естествени науки.