standard-title Д-р Изабелла Петрова

Д-р Изабелла Петрова

Специализира: Орална хирургия
Езици: Английски език

Д-р Изабелла Петрова владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Хирургични интервенции на възрастни пациенти и деца под локална и обща анестезия
 • Хирургични интервенции с дентални лазери – Biolase, Waterlase, Elexxion
 • Корекция на френулуми на устните и езика
 • Хирургични интервенции в областта на периапикалната и ендодотска хирургия
 • Микрохирургични оперативни интервенции в областта на устната кухина

Основните направления на работа:

 • Екстракция на временни и постоянни зъби под локална и обща анестезия
 • Екстракция на ретинирани и полуретинирани зъби под локална и обща анестезия
 • Усложнена екстракция при деца и възрастни
 • Хирургични операции за отстраняване на кисти и ендодонтска хирургия
 • Разкриване на зъби по ортодонтски показания
 • Отстраняване на зъбни зародиши по ортодонтски показания (гермектомия)
 • Затваряне на комуникации между максиларния синус и устната кухина
 • Хирургична подготовка на челюстите за протезиране
 • Корекция на френулуми и гингиво-букални връзки
 • Микрохирургични интервенции в устната кухина

Образование: Д-р Изабелла Петрова завършва висшето си образование като магистър по дентална медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна. От 2017 г. е назначена като асистент към Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“ към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна, в която и до момента развива преподавателска дейност на студенти по дентална медицина от българо- и англоезично обучение.

В края на 2017г. печели конкурс и е зачислена като редовен докторант към Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“. През 2018г. стартира и специализация по „Орална хирургия“.

Д-р Изабелла Петрова разширява своя професионален опит като продължава да посещава разнообразни курсове, семинари и конгреси както в областта на оралната хирургия, така и извън нея.

Членство: Български зъболекарски съюз

Loading…
Call Now Button