standard-title д-р Велимира Георгиева

д-р Велимира Георгиева


Лекар по дентална медицина (стоматолог)
Асистент в катедра „Орална хирургия “
Факултет по Дентална медицина
Медицински университет – Варна
Специализира: Орална хирургия
Езици:Английски език, Руски език

Д-р Велимира Георгиева владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Хирургични интервенции на възрастни пациенти и деца под локална и обща анестезия
 • Хирургични интервенции с дентални лазери – Biolase, Waterlase, Elexxion
 • Корекция на френулуми на устните и езика
 • Хирургични интервенции в областта на периапикалната и ендодотска хирургия
 • Микрохирургични оперативни интервенции в областта на устната кухина

Основните направления на работа:

 • Екстракция на временни и постоянни зъби под локална и обща анестезия
 • Екстракция на ретинирани и полуретинирани зъби под локална и обща анестезия
 • Усложнена екстракция при деца и възрастни
 • Хирургични операции за отстраняване на кисти и ендодонтска хирургия
 • Разкриване на зъби по ортодонтски показания
 • Отстраняване на зъбни зародиши по ортодонтски показания (гермектомия)
 • Затваряне на комуникации между максиларния синус и устната кухина
 • Хирургична подготовка на челюстите за протезиране
 • Корекция на френулуми и гингиво-букални връзки
 • Микрохирургични интервенции в устната кухинаю

Образование:

Д-р Велимира Георгиева завършва висшето си образование като магистър по дентална медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна. От 2017г. е назначена като асистент към Катедра „Орална и лицево – челюстна хирургия“ към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна, в която и до момента развива преподавателска дейност на студенти по дентална медицина от българо- и англоезично обучение. През 2018г. стартира специализация по специалност – „Орална хирургия”.

В началото на 2019г. печели конкурс и зачислена като редовен докторант към катедра „Орална хирургия ‘, с дисертационен труд на тема „Използване на дентални лазери в Оралната хирургия‘.

Д-р Велимира Георгиева обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни  курсове, семинари и конгреси в областта на оралната  и лицево – челюстна хирургия, така и извън нея.

Членство: БЗС

Loading…
Call Now Button