Лекар по дентална медицина (стоматолог)
Асистент в катедра „Пародонтология и дентална имплантология“
Факултет по Дентална медицина
Медицински университет – Варна
Специализира: Дентална имплантология
Езици: английски език, руски език

Д-р Славова владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

  • Профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на пародонта
  • Профилактика, диагностика и лечение на кариеса и неговите усложнения

Основните направления на работа:

  • Професионална орална хигиена (почистване на зъбен камък и дълбоко почистване на кореновата повърхност – debridement)
  • Кариесология
  • Ендодонтия (кореново лечение)
  • Съвременно лечение на заболяванията пародонта и оралната лигавица
  • Профилактични и мотивационни програми, с цел контрол и редуциране на кариеса и неговите усложения
  • Профилактични и мотивационни програми, с цел контрол и редуциране на пародонталните заболявания и неговите усложения
  • Естетични възстановявания – директни и индиректни

Професионални изяви, награди, отличия:

  • Завършила с отличие специалност Дентална медицина към МУ-Варна

Образование: През 2013г. Д-р Славова завършва средното си образование с отличие в СОУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ” – гр. Русе, профил английски, руски и испански език. През 2019г. завършва с отличие висшето си образование – магистър по дентална медицина към МУ –„Д-р Параскев Стоянов” гр. Варна. През същата година д-р Славова печели конкурс за редовен асистент в катедра „Пародонтология и дентална имплантология”. Към момента специализира „Дентална имплантология” към Университетски медико-дентален център към МУ- Варна, Факултет, „Дентална медицина”.

Д-р Славова обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни курсове, семинари и конгреси:

2020г.
Study club към International Team for Implantology (ITI)
Конгреси на БЗС – гр. Бургас, гр.Русе, гр. Варна

2016г.
Семинар с практична част за изработване на тотални протези Prof.. Dr. A. Gutowski, Щутгарт, Германия.

2014г.
Advanced Surgical Techniques in Implantology Prof. Ugo Covani, 31/03-01/04 2014 Италия

2014г.
„Сигурност и спокойствие в ендодонтията” Dr Barry Musikant Dr Allan Deutsch Д-р Ралица Вълчева

Членство: БЗС