standard-title Доц. д-р Георги Йорданов Папанчев, д.м.

Доц. д-р Георги Йорданов Папанчев, д.м.

Специалност: Oрална хирургия
Специализира: Дентална имплантология
Стаж: 14 години дентална практика Работи в УМДЦ от създаването му
Езици: Английски език

Доц. д-р Георги Папанчев, д.м.  владее и прилага в своята практика съвременни методики като: Усложнени екстракции на мъдреци при деца и възрастни Повдигане на синусния под с осигуряване на място за поставяне на имлантати Направлявана костна и тъканна регенерация Лазерни технологии в областта на оралната хирургия Корекция на френулуми на езика и устните Хирургични манипулации за отстраняване на кисти, корекция на алвеоларен гребен, вестибулопластика Затваряне на комуникации между максиларния синус и устната кухина Разкриване на зъби по ортодонтски показания Микрохирургични оперативни интервенции в областта на устната кухина Лечение на гингивални рецесии и пародонтална хирургия Основни направления на работа: Диагностика и лечение на заболяванията на устната кухина Хирургични манипулации под местна и обща анестезия при деца и възрастни Лечение с дентални имплантати от най-висок клас за постигане на максимална естетика Професионални изяви, награди, отличия: Носител на награда „Академик Николай Попов” за образователен и научен дебют на годишни награди по орална имплантология 2012, БАОИ Научни разработки в областта на оралната хирургия и имплантологията Образование: Доц. д-р Георги Папанчев, д.м. завършва образованието си във Факултета по дентална медицина в Медицински университет – София през 2006 г. като магистър по стоматология. През 2013 г. се дипломира като специалист по „Oрална хирургия“.  От 2015 г. е специализант по Дентална имплантология. През годините на своята практика д-р Георги Папанчев не спира да се развива и да усъвършенства знанията си. През 2015 г. защитава докторантура на тема „Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на импланти”. Изнася редица лекции на български и английски език в своята област и посещава множество курсове и семинари за следдипломно обучение: Basic and complex implant therapy – Stefan Peev, DMD, PHD, 15-17 September 2011, Sofia, Bulgaria Contemporary Implant Dentistry and Periodontology – Prof. Niklaus P.Lang, 15-16 October 2011, Sofia, Bulgaria Курс за работа със Straumann Membragel – Stefan Peev, DMD, PHD, 25 November 2011, Sofia, Bulgaria Black Sea Week, 17-23 September 2012, Varna – Bulgaria VIII Международен конгрес по възстановителна дентална медицина, Пловдив, 2013 г. Членство: Български зъболекарски съюз /БЗС/, International Team for Implantology /ITI/