standard-title Доц. д-р Христина Иванова Арнаутска, д.м.

Доц. д-р Христина Иванова Арнаутска, д.м.

Лекар по дентална медицина (стоматолог) Ръководител катедра “Ортодонтия” Факултет по Дентална медицина Медицински университет – Варна
Специалност: Ортодонтия
Научна степен: Доктор по медицина
Стаж: 20 години дентална практика
Езици: Английски и руски език

Д-р Христина Арнаутска, д.м. владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Използване на  метални и естетични системи брекети
 • Използване на различни системи брекети – Damon, Smart-Clip, MBT, Alexander, STb
 • Лечение на ортодонтски деформации с Clear Aligner
 • Използване на подвижни механични и функционални апарати за лечение на ортодонтски деформации

Основните направления на работа:

 • Пълна диагностика и изработване на план за лечение
 • Лечение на отклонения в зъби, зъбна дъга и оклузия на деца с подвижна и фиксирана апаратура
 • Лечение на отклонения в зъби, зъбна дъга и оклузия на  възрастни с подвижна и фиксирана апаратура
 • Прилагане на комбинирано ортодонтско-хирургично, ортодонтско–протетично и ортодонтско-пародонтално лечение

Образование: Д-р Христина Арнаутска завършва висшето си образование в Медицински университет – София през 1999 г. като магистър по стоматология. През 2006 г. придобива специалност „Ортодонтия“. През 2011 г. завършва Медицински университет – Варна като магистър по „Здравен мениджмънт“. Професионалното развитие на д-р Арнаутска продължава със защита на дисертационен труд на тема “Диагностика и прогнозиране на ретинирането на кучешките зъби”, с която придобива научна степен „доктор по медицина“ през 2013г. Д-р Христина Арнаутска обогатява своя професионален опит, вземайки участие в над 80 курса, конгреса и симпозиума у нас и в чужбина: 2015 г.

 • Dr.Dirk Wiechmann  course „The Next Generation – DW Lingual Systems“, Sofia, Bulgaria

2014 г.

 • Peter Stuckrad – “Clear Aligner set-up-course”, Sofia, Bulgaria
 • Dr. Pablo Echarri – “Clear-Aligner Seminar Advanced Course” on the topic “The innovative and effective splint therapy offering complete control, Sofia, Bulgaria
 • Проф. Хий-Муун Кюнг – лекционен  и практически курс “Микроимплантантна опора”, София, България

2013 г.

 • Dr. G. Scuzzo course -“ S.T.b.&LLS”, Sofia, Bulgaria

2012 г.

2011 г.

 • Dr.G.Scuzzo  S.T.b.  continuing lingual education practical course in  “Light Lingual System and Lingual Straight Wire”, Rome, Italy
 • Д-р Марк Данан –  семинар на тема “ Комплексно пародонтологично ортодонтско лечение”, София, България
 • Dr. John Scholey and Dr. Colin Melrose course “MBT Orthodontic Treatment Philosophy”, Sofia, Bulgaria
 • Д-р Даниел Роле “Прилагане на миофункционални апарати”, София, България

2010 г.

 • Курс на Винсет Кокич „Проблеми на възрастовата ортодонтия и интердисциплинарно лечение на пациенти“, София, България

2009 г.

 • Д-р Джузепе Скузо – “Ортодонтия за възрастни”, София, България
 • Kokich & Zachrisson International Farewell Lecture, Dubrovnik, Croatia
 • Dr. Birte Melsen course “Fixed anchorage systems in orthodontics”, Sofia, Bulgaria

2008 г.

 • Dr. John Scholey and Dr. Colin Melrose course “Pre-Conference Surgical Course”, Sofia, Bulgaria
 • Dr. Wick Alexander – “The Principles of the Alexander Discipline”, Sofia, Bulgaria

2007 г.

 • Symposium and course „Damon System – passive self-ligating orthodontics“, Barcelona, Spain
 • Dr. Raffaele Sacerdoti course “STEP&SLIDE mini implants“, Sofia, Bulgaria

2006 г.

 • Dr. Oliver Bacher typodont course  “Hands-on tomas pins“, Sofia, Bulgaria
 • Dr. Dwight Damon simposium „Damon system“, Monaco
 • Проф. Валентин Мутафчиев курс “Фиксирана техника”, София, България
 • 21.01.2006 & 2002-2003 –  Dr. Rafi Romano course “Invisalign“, Sofia, Bulgaria

2005 г.

 • Проф. Валентин Мутафчиев – курс “Фиксирана техника”, София, България
 • Проф. Ж. Дахан  “Зъбна дъга и оклузия – растеж и възстановяване”, София, България

2004 г.

 • Д-р  Мирослава Динкова – курс “Лингвални дъги. Активно и пасивно приложение”, София, България

2003 г.

 • Проф. Мутафчиев & д-р Р. Пейчева – курс  “Биомеханика в ортодонтията. Основни принципи и клинично приложение”, София, България
 • Dr. Wolfgang Gruner typodont course „Straight Arch Wire Technique“ , Sofia, Bulgaria

2002 г.

 • Проф. Мутафчиев – “Рентгенови методи за диагностика на ЗЧД”, София, България

Членство: Български зъболекарски съюз,  Българско ортодонтско общество,  Българско научно дружество по дентална медицина, Български учебно-изследователски клуб по лингвална ортодонтия, European Orthodontic Society, World Federation of Orthodontics, SIDO – Societa Italiana di Orthodonzia