standard-title Доц. д-р Миглена Балчева, д.м.

Доц. д-р Миглена Балчева, д.м.

Специалност:  Дентална клинична алергология
Стаж: 18г. дентална практика Работи в УМДЦ от създаването му
Езици: Английски, руски и немски език
Доц. Д-р Миглена Балчева, д.м. владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Skin prick test (SPT), профилактика и лечение на сенсибилизация към локални анестетици
 • Епикутанно тестуване, профилактика и лечение на  сенсибилизация към дентални материали
 • Фокална диагностика чрез електрокожен тест на Гелен и локален термометричен тест
 • Измерване на корозионни потенциали
 • LLLT (Low Level Laser Therapy) при възпалителни и болкови симптоми в устната кухина
 • Електро-одонто диагностика (ЕОД)

Основните направления на работа: 

 • Диагностика на свръхчувствителност (алергия) към дентални материали, брекети и анестетици
 • Диагностика, профилактика и лечение на заболявания на устната лигавица
 • Диагностика и лечение на инфекции в устната кухина
 • Определяне на причините за непоносимост към зъбни протези – алергологични, микробиологични, функционални
 • Съвременно лечение на заболяванията на твърдите зъбни тъкани (кариес) и зъбната пулпа

Професионални изяви, награди, отличия: Доц. д-р Миглена Балчева взема участие в 17 конгреса (с 35 орални и постерни презентации) Съавтор е в 3 учебника и има над 26 публикации (IF 0.38). Тя е първият и за момента единствен специалист по Дентална клинична алергология в Североизточна България. Образование: Доц. д-р Миглена Балчева завършва Дентална медицина през 2001 г. във Факултет по дентална медицина към Медицински университет – София. От 2008 г. е асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“ към  Факултет по дентална медицина, МУ-Варна, като участва в преподаването на дисциплините Дентална клинична алергология, Орална патология и Консервативно зъболечение, както и в англоезичната програма за обучение на чуждестранни студенти. През  2013 г. завършва своята специализация по „Дентална клинична алергология“. Две години по-късно д-р Балчева защитава своя дисертационен труд на тема „Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия“ и придобива научна степен – доктор по медицина. Проявява интереси в сферата на хранителна алергия, орална патология, ендодонтия и пародонтология. Д-р М. Балчева е последовател е на девизите “Cogito ergo sum” (René Descartes) и “Non progredi est regredi”. Постоянно се развива,  посещавайки различни курсове, семинари и конгреси: 2014 г.

 • Теоретико-практичен курс „Endodontic retreatment based on 3D computed tomography. New instruments and treatment protocols”с проф. д-р Филип Слейман

2012 г.

 • Индивидуално обучение за СДО по „Имунология и алергология“ на тема: „Имунология, алергия и алергенни препарати“ в отдел Имунология и алергология при НЦЗПБ
 • Практически курс „Dental Photography”с д-р Тодор Узунов

2011 г.

 • Теоретико-практичен курс „Dental and dental aesthetics treatments”с д-р Югослав Йованович (Fotona)

2008 г.

 • Практически курс „Virtuosity is in your hands – essentials of Protaper” с д-р Силвия Димитрова
 • Мастър-клас „Моделиране на зъби в директна реставрация“ с д-р Ирина Кибенко

2002 г.

 • СДО по пародонтология под ръководството на проф. д-р Марк Данан (I и II ниво)

2001 г.

 • Практически курс „Работа по метода студена латерална кондензация в ендодонтската работа“ с д-р Иван Йовчев

Членство: Български Зъболекарски Съюз, Българско научно дружество по дентална медицина, Дентално лазерно общество, Българска Асоциация по Орална Медицина (съучредител).