standard-title Д-р Албена Генчева, д.м.

Д-р Албена Генчева, д.м.

Специалност: Орална хирургия
Езици: Английски език

Д-р Албена Генчева, д.м. владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Лазерни технологии в оралната хирургия, използвайки дентални лазери –  Biolase – Waterlase и др.
 • Микрохирургични оперативни интервенции в ендодонтията
 • Микрохирургични оперативни интервенции – вестибулопластика и корекция на френуломни и гингивобукални връзки
 • Лечение на пациенти под обща анестезия (възрастни и деца) – хирургични манипулации

Основните направления на работа:  

 • Cъставяне на индивидуални планове за профилактика и рехабилитация на устна кухина
 • Професионална хигиена на устната кухина
 • Екстракция на зъби
 • Екстракция на зъби по ортодонтски показания
 • Разкриване на ретинирани зъби по ортодонтски показания
 • Екстракция на полуретинирани и ретинирани зъби
 • Хирургически оперативни интервенции в ендодонтия
 • Хирургическа подготовка на пациенти за предстоящо протетично лечение

Образование:

През 2013 г. д-р Албена Генчева, д.м. завършва с отличен успех образованието си във Факултета по дентална медицина в Медицински университет – Варна като лекар по дентална медицина. Започва работа в спешен център, натрупвайки опит в областта на спешната дентална медицина. През 2014 г. е приета като хоноруван асистент към УНС „Орална хирургия” към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – Варна. Продължава развитието си като в края на 2014 г. е зачислена за специализация по „Орална хирургия”.
Участва в процеса на преподаване на студенти по дисциплина Предклиника и Клиника „Орална хирургия” на български и английски език.

Д-р Албена Генчева, д.м. обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни  курсове, семинари и конгреси:
2014г.

 • Лекционен курс „Усложнения в имплантологията”, лектор: д-р Офир Фромович
 • Теоретико-практически курс „От ендодонтия към възстановяване – минимално инвазивни концепции”, лектори: Дамяно Паскуалини, Джулио Паволучи
 • Лекционен курс „Усложнени перфорации на кореновите канали и фуркацията”, лектор доц. д-р Георги Томов

2013г.

 • Национален форум по дентална медицина, БЗС Плевен
 • 6th International Symposium „Sofia Dental Meeting“
 • Лекционен курс „Прагова препарация и планиране в неподвижното протезиране”, лектор: д-р Иван Минчев

2011г.

 • Лекционен курс „Спешна помощ в пародонтологията“, лектор: д-р Адрияна Йосифова
 • Студентски обмен – летен стаж в Първи Московски държавен университет „И. М. Сеченов“, гр. Москва

Членство: Български зъболекарски съюз

Д-р Албена Генчева, д.м.
1.7 (33.33%) 3 votes