standard-title Д-р Борис Кьосев

Д-р Борис Кьосев

Специализира: Протетична дентална медицина
Стаж: 5 гoдини дентална практика
Езици: Aнглийски, немски и руски език

Д-р Кьосев владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

  • Естетично възстановяване на кариозни дефекти с фотополимери, производство на японската фирма

Основните направления на работа:  

  • Изработка на единични обвивни корони, мостове, използвайки бленд техника (метал + керамика по вестибуларна повърхност), металокерамика, прескерамика, циркониев оксид, пластмаса (за временни мостови конструкции и корони)
  • Изработка на протези от пластмаса, моделно ляти протези, протези от Vertex пластмаса, с обикновени задръжни куки, моделно ляти куки, стави с една, две, три равнини на подвижност, със задръжка на пинлеи и др.

Образование:
Висшето си образование д-р Борис Кьосев получава във Факултет по дентална медицина към Медицински университет – София, випуск 2012 г. След завършване на висшето си образование посещава лекции основно с насоченост към естетическо възстановяване на зъбни дефекти, както и протетично лечение на получени дефекти вследствие на травма на зъбните корони или пълната им липса. Освен в ежедневната стоматологична практика, д-р Кьосев притежава опит и в спешната стоматология. От октомври 2012 г. до май 2014 г. е хоноруван асистент във Факултет по дентална медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, град Варна. След успешно участие в конкурс, проведен през септември 2014 година, започва работа като редовен асистент във Факултета по дентална медицина при Медицински университет – Варна.
Основният стремеж на Д-р Кьосев е да приобщи пациентите си към изпълнявания за тях индивидуално планиран лечебен процес, като по този начин превърне профилактичните прегледи и стоматологичното лечение във фактор за подобряване на тяхното здраве и самочуствие.
Д-р Кьосев обогатява своя професионален опит, вземайки участие в университетски  курс по Дентална имплантология през 2015 г. с ръководител доц. д-р Стефан Пеев, д.м.

Членство: Български съболекарски съюз