standard-title Д-р Борис Шопов

Д-р Борис Шопов

Специализира: Орална хирургия
Стаж: 20 г. дентална практика
Езици: Английски и руски език

Д-р Борис Шопов. владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Хирургични манипулации под местна и обща анестезия при деца и възрастни
 • Лечение с помощта на лазерни технологии
 • Пиезохирургия

Основни направления на работа

 • Усложнени екстракции на мъдреци при деца и възрастни
 • Корекция на френулуми на езика и устните
 • Отстраняване на кисти
 • Предпротетична подготовка на челюстите
 • Разкриване на зъби по ортодонтски показания
 • Повдигане на синусния под

Образование:

Д-р Борис Шопов завършва дентална медицина във Факултета по Дентална медицина към Медицински университет – Пловдив през 1998 г. През 2014 г. е приет като хоноруван асистент към УНС „Орална хирургия” към Факултета по дентална медицина при Медицински университет – Варна. От 2015г. е редовен асистент към катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“ към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – Варна. Д-р Борис Шопов обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни  курсове, семинари и конгреси:

2015г.

 • Участие в имплантологичен курс под ръководството на Доц. д-р Стефан Пеев, д.м.н. във ФДМ-Варна
 • Участие в конгрес на европейската федерация по пародонтология – „Europerio 8“, Лондон, Великобритания

2010г.

 • Участие в курс по пародонтология под ръководството на Проф. д-р Тереза  Джемилева- град София

Членство: Български зъболекарски съюз

Д-р Борис Шопов
3.9 (78.46%) 13 votes