Д-р Цветалина Герова  владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

  • Почистване на зъбен камък с ултразвук и струйно абразивно почистване на зъбите с Air Flow
  • Шиниране на зъби с увреден пародонт чрез фибровлакно и фотомолимеризиращ композит
  • Използване на нанокомпозити при възстановяване на зъби
  • Диагностика и съвременни методи за лечение на обратими и необратими пулпити
  • Възстановяване на силно разрушени зъби с щифтове от фибро-стъкло

Основните направления на работа:      

  • Професионална орална хигиена и мотивационна програма за подобряване оралното здраве на пациента
  • Изготвяне на индивидуален лечебен план при пациенти с пародонтални заболявания
  • Профилактика, диагностика и лечение на пародонталните заболявания
  • Стабилизиране на зъби с увреден пародонт (шиниране)
  • Профилактика, диагностика и лечение на зъбния кариес и неговите усложнения

 

Образование:

Д-р Цветалина Герова завършва образованието си във Факултета по дентална медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна като магистър по дентална медицина. През същата година е назначена за асистент в катедра “Пародонтология и дентална имплантология”,ФДМ.