standard-title Д-р Деница Гроздева

Д-р Деница Гроздева

Лекар – физиотерапевт
Асистент в катедра „Консервативно зъболечение и оралнапатология“
Факултет по Дентална медицина
Медицински университет – Варна
Специалност: Физикална и рехабилитационна медицина
Стаж: 17г. лекарска практика
Езици: Английски език

Д-р Деница Гроздева владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Акупунктура
 • Колагенова терапия
 • Лазертерапия и лазерпунктура
 • Електродиагностика и електростимулации
 • Електротерапия с  ниско и средночетотни токове
 • Ултразвукова терапия – самостоятелно приложение  или в комбинация с високоволтови импулси

Основни направления на работа:  

 • Колагенова терапия при заболявания на темпоро-мандибуларната става и пародонта
 • Изготвяне на индивидуален терапевтичен план, включващ самостоятелно или комбинирано приложение на физикални средства (електролечение, лазертерапия, акупунктура, ултразвук), за лечение на заболявания на твърдите зъбни тъкани и зъбна пулпа; лигавични и пародонтални заболявания; усложнения след екстракция на зъби
 • Диагностика и лечение на заболявания и нарушения във функцията на темпоро-мандибуларната (долно-челюстната) става и свързаните с нея структури
 • Медицински консултации

Образование:
Д-р Деница Гроздева се дипломира през 2001г., като Магистър по медицина в Медицински университет – Варна. През 2009 г. Придобива специалност Физикална и рехабилитационна медицина.   Д-р Гроздева обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни  курсове, семинари и конгреси:

 • 2013- 2014г. Акупунктура
 • 2011- 2012г. Мануална медицина
 • 2011г. Лазертерапия
 • 2010г. Съвеременни физикални методи, използвани в денталната физикална терапия;  Електродиагностика и Електростимулации

Научни интереси в областта на:
Фунционални нарушения на темпоро-мандибуларната става, миофасциалните и фибромиалгичните синдроми. Разработтване на програма за комплексен подход в диагностиката и лечението на ставно-мускулната патология в лицево-челюстната област.
Членство: Български лекарски съюз. Асоциация по физикална медицина и рехабилитация.