standard-title Доц. Д-р Добринка Миткова Дамянова, д.м.

Доц. Д-р Добринка Миткова Дамянова, д.м.

Специалност: Обща дентална медицина, Детска дентална медицина
Стаж: 21 г. дентална практика
Работи в УМДЦ от създаването му
Езици: Английски, руски и сръбски език

Доц. Д-р Добринка Дамянова, д.м. владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Диагностика и лечение с дентални лазери
 • Диагностика с Диагнодент Пен
 • Работа и лечение с Гласфибровлакна
 • Неоперативно и превантивно лечение на началните кариесни лезии
 • Лечение на кариеса с АРТ техника
 • Лечение на кариеса и обтуриране със съвременни адхезивни системи
 • Лечение на пулпити на временните зъби с биологични методи и МТА
 • Диагностика и лечение на пулпити и периодонтити на постоянни зъби с незавършено кореново развитие
 • Диагностика и съвременни методи за лечение на заболяванията на устната лигавица, гингивата и периодонта

Основните направления на работа:  

 • Кариесология и ендодонтия на временни и постоянни зъби в детска възраст
 • Диагностика и съвременни методи за лечение на заболявания на устната лигавица, гингивата и периодонта в детска възраст

Професионални изяви, награди, отличия, публикации:

 • H. Bozukov, N. Markova, E. Ilieva, G.Trifonova, D. Damyanova – Prevalence of Dental Caries among 5-6 years-old children in Northeastern Bulgaria – 19th Congres of the BaSS; Book of Abstracts, 24-27 Apr.  2014 , 278-279, Belgrade, Serbia – постерна презентация
 • R. Andreeva, N. Markova, E.Ilieva, D. Damyanova – Epidemiological study of Premature teeth extractions in 5-6-years old children from Northeastern Bulgaria – 19th Congres of the BaSS; Book of Abstracts, 24-27 Apr. 2014, 279-280, Belgrade, Serbia – постерна презентация
 • Dobrinka Damyanova, Vladimir Panov, Sirma Angelova. Effect of Motivation for Improving Oral Hygiene in Children. – 25-th Jubilee Annual Assembly of IMAB, 14-17 May 2015 г., Varna, Bulgaria – постерна презентация
 • Dobrinka Damyanova, Vladimir Panov . Application of Fluoride Varnishes for Tooth Decay Reduction in Children From 3 to 6 Years of Age., 25-th Jubilee Annual Assembly of IMAB, 14-17 May 2015 г., Varna, Bulgaria – постерна презентация
 • Преминала теоретико-практически курс на тема ,,Употребата на Stick Tech – гласфибровлакна в денталната практика”, удостоверен със Сертификат от Асоциация “Sofia Dental Meeting”

Образование:

Завършва Стоматологичния факултет в Медицински университет – София през 1997 г. През 1998 г. е  зачислена за специалност ,,Обща Стоматология”.  Работи и специализира  като ординатор в Детско отделение на РСП, гр. Видин. През 2004 година завършва специализация по Обща дентална медицина в гр.София – Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София. От 15.02.2008 г.  работи  като асистент във Факултета по дентална медицина, Медицински Университет – Варна към Катедрата по консервативно зъболечение, детска дентална медицина и орална патология. От 2009 г.  е специализант по детска дентална медицина. През 2014 г. завършва  специалността Детска дентална медицина в  Катедрата по детска дентална медицина във Факултета по дентална медицина при Медицински Университет – Варна.

Д-р Добринка Дамянова, д.м. обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни  курсове, семинари и конгреси:
2015 г.  

 • Участие в 25-th Jubilee Annual Assembly of IMAB, 14-17 May 2015 г., Varna, Bulgaria
 • Участие в регионален форум “Варна Дент” 26 – 28.03.2015г.

2014г.  

 • Участие в 19th Congres of the BaSS 2014, Belgrade, Serbia
 • Участие в Четвърти симпозиум на Национално сдружение на лекарите по детска дентална медицина

2013г.  

 • Участие в Международен форум по превантивна дентална медицина
 • Участие в Трети симпозиум на Национално сдружение на лекарите по детска дентална медицина
 • Участие в 13-ти Научен конгрес на БЗС, 13-16 юни 2013 г., гр. Бургас, България

2012г.  

 • Обучение от Асоциация „Sofia Dental Meeting“. Теоретико-практически курс на тема ,, Употребата на Stick Tech – гласфибровлакна в денталната практика”
 • Участие в 12-ти Научен конгрес на БЗС 14-17 юни 2012г., гр. Бургас, България

2011г.

 • Участие в клиничен семинар на тема „ Ендодонтия в детска възраст – поглед към новостите”, лектор  доц. д-р  Росица Кабакчиева

2010г.

 • Участие в  15th BaSS Congress, 2010, Book of Abstracts: 309-310, Solun, Greece –постерна презентация

2009г.

 • Участие в 14 Congres of BaSS and the 9 Scientific Congress of BgDA 6-9 May, 2009, Varna, Bulgaria
 • Участие в клиничен семинар на тема ,,Приложение на компютърната томография (CBCT) в денталната медицина”, лектор: д-р Димитър Йовчев
 • Участие в клиничен семинар на тема ,,Ранна диагностика и поведение при болни със злокачествени тумори в ЛЧО в ежедневната практика на общопрактикуващия стоматолог”, лектор: проф. д-р Р. Угринов

2008г.

 • Участие в 3-ти Научен семинар на БЗС,  организиран съвместно с Асоциация на денталните дилъри в България, 29.02.2008 г., гр. Варна
 • Участие в клиничен семинар на тема ,“Образна диагностика на заболяванията на зъбите и периодонта. Възпалителни заболявания“, лектор: проф. д-р Доан Зия

Членство: Български зъболекарски съюз (БЗС), Българско научно дружество по дентална медицина (БНДДМ), Национално сдружение на лекарите по детска дентална медицина