Езици: Английски и немски език
Д-р Димова  владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Биологични методи за лечение на временни и постоянни детски зъби
 • Неоперативно и превантивно лечение на началните кариесни лезии
 • Лечение на кариеса и обтуриране със съвременни адхезивни системи
 • Изготвяне на комплексни профилактични програми с цел контрол и редукция на зъбния кариес в детска възраст

Основните направления на работа:      

 • Лечение на кариеса и неговите усложнения при възрастни и деца
 • Профилактични и мотивационни програми, с цел контрол и редуциране на кариеса и лигавичните заболявания в детска възраст
 • Лечение на лигавични заболявания в детска възраст
 • Грижа за пародонталното здраве при деца и възрастни

Образование:

Д-р Елена Димова завършва средното си образование в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Добрич с чуждоезиков профил. Завършва висшето си образование като магистър по дентална медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна. От 2017г. е редовен асистент към катедра „Детска дентална медицина“ към Факултета по дентална медицина – Варна.

Д-р Димова обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни курсове, семинари и конгреси:
2016г.

 • 9-th International Sofia Dental Meeting

2015г.

 • 8-th International Sofia Dental Meeting;
 • Varna Dent

Членство: Националното сдружение на лекарите по детска дентална медицина.