Езици: Английски език
Д-р Е.Димитров  владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

  • Преформирани метални коронки (ПМК), управление на кариозния процес с помощта на ПМК-и

Основните направления на работа:      

  • Детска дентална медицина
  • Протетична дентална медицина (основно неподвижно и комбинирано протезиране)
  • Кариесология

Образование:

Д-р Евгени Димитров завършва образованието си във Факултет по дентална медицина към Медицински университет-Варна през 2011г. като магистър по стоматология. През 2011г. започва работа като редовен асистент в катедра „Детска дентална медицина“. От 2016г. е зачислен като докторант с тема на дисертационен труд: „Приложение на преформирани метални коронки при втори клас кариозни лезии на временни молари“.

Членство: БЗС, Асоциация на детските дентални лекари.