standard-title Д-р Христиана Маджова, д.м.

Д-р Христиана Маджова, д.м.

Специализира: Оперативно зъболечение и ендодонтия
Специалност: Дентална клинична алергология
Стаж: 4г. дентална практика
Работи в УМДЦ от създаването му
Езици: Английски, руски и немски език

Д-р Христиана Маджова владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Директни естетични възстановявания (композитни пломби)
 • Триизмерна обтурация на канали
 • Тест (Skin prick test ) за диагностика на алергии към локални анестетици, профилактика и лечение
 • Епикутанно тестуване за диагностика на алергии към дентални материали, профилактика и лечение
 • Фокална диагностика на инфекции и заболявания чрез електрокожен тест на Гелен и локален термометричен тест
 • Лазерна терапия (Low Level Laser Therapy) – за лечение на заболявания на устната лигавица
 • Електро-одонто диагностика (ЕОД) – изследване на виталитет
 • Измерване на корозионни потенциали (патогалванизъм)
 • Подвижно и неподвижно протезиране

Основните направления на работа:

 • Диагностика, профилактика и лечение на заболявания на устната лигавица
 • Диагностика и лечение на инфекции в устната кухина
 • Профилактика, диагностика и съвременно лечение на заболяванията на твърдите зъбни тъкани (кариес) и неговите усложнения
 • Съвременно лечение на заболяванията на зъбната пулпа (ендодонтия)
 • Избелване на зъби
 • Професионална орална  хигиена
 • Почистване на зъбен камък
 • Подвижно и неподвижно протезиране – тотални и частични протези, циркониеви корони и металокерамика
 • Естетична стоматология – поставяне на фасети и козметичен композитен бондинг (директно естетично възстановяване)

Професионални изяви, награди, отличия:
През 2014 г. е отличена с Годишната награда – 3 място за млад учен на 24-та Асамблея на Интернационалната Медицинска Асоциация „България” (ИМАБ) – в секция „Дентална медицина и орална патология”.
„Studens Optimus” присъдена за отличен успех и високи студентски постижения

Образование:
През 2013 година Д-р Христиана Маджова се дипломира като магистър по дентална медицина в Медицински Университет – Варна като отличник на випуска и получава наградата „Studens Optimus” на името на „Проф. Д-р Славчо Давидов” за отличен успех и високи студентски постижения. През същата година Д-р Маджова печели конкурс и започва работа като редовен асистент в катедра “Консервативно зъболечение и орална патология“ на Факултета по дентална медицина в МУ-Варна. Тя участва в преподаването на студенти по дисциплините: „Консервативно зъболечение“, „Дентална клинична алергология“ и „Орална патология“ на български и английски език.

Д-р Маджова специализира „Дентална Клинична Алергология“. Професионалното й обучение до сега включва:

 • Стаж по Орална и Лицево-челюстна Хирургия в Първи Московски Държавен Медицински Университет (2012)
 • Обучение в Швейцария “Train the trainer course” за ендодонтско лечение и естетично възстановяване (2014).
 • Д-р Маджова е сертифициран лектор на DentsplyMailefer от 2014 г.

Научната активност на Д-р Маджова включва участие в 10 форума, курсове и лекции от различни области на денталната медицина. Тя има 15 публикации и участия в научни конгреси. Основните й научни разработки са в областта на консервативната дентална медицина, оралната патология, денталната клинична алергология, оториноларингологията и  здравната промоция. Съавтор е на учебник по Орална патология за студенти на английски език.
Д-р Маджова работи и има интереси в областта на алергологията, оралната медицина, кариесология, ендодонтията и естетичната дентална медицина.

Членство: Български зъболекарски съюз (БЗС), Българско научно стоматологично дружество (БНСД), Българска академия по естетична стоматология (БАЕС), Българска асоциация по орална медицина (БАОМ)

Д-р Христиана Маджова, д.м.
4.9 (98.33%) 12 votes