standard-title Д-р Ирена Георгиева, д.м.

Д-р Ирена Георгиева, д.м.

Лекар по дентална медицина
Асистент към катедра „Пародонтология и дентална имплантология
Факултет по Дентална медицина
Медицински университет – гр. Варна
Специалност: Пародонтология и заболявания на оралната лигавица
Трудов стаж: 14 години дентална практика
Езици: Английски език

Основни направления на работа:  

 • Диагностика на пародонталните заболявания и изготвяне на цялостен план на лечение
 • Нехирургично и хирургично лечение на пародонталните заболявания
 • Резективна и регенеративна пародонтална хирургия
 • Хирургично лечение на муко-гингивални деформации
 • Лечение с дентални интраосални имплантати
 • Лечение под обща анестезия на проблеми на твърди зъбни тъкани и пародонтална хирургия на възрастни, деца и пациенти с неврологични проблеми
 • Лечение на пародонталните заболявания и заболявания на оралната лигавица с дентални ниско- и високоенергийни лазери
 • Професионална хигиена на устната кухина
 • Диагностика и лечение на заболяванията на твърдите зъбни тъкани – лечение на кариозни лезии и ендодонтско лечение на заболяванията на зъбната пулпа
 • Подвижно и неподвижно протезиране на частично и тотално обеззъбени алвеоларни гребени

Д-р Ирена Георгиева прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Лазерни технологии в пародотологията, използвайки дентални лазери ND-YAG  Laser – Smartifile, Biolase – Waterlase, Atlantis – Six Laser, чиито основни предимства са осъществяване на  атравматични и безкръвни процедури и скъсяване на  оздравителния период в сравнение с конвенционалната хирургия
 • Хирургични процедури, основани на принципите на направляваната тъканна регенерация
 • Микрохирургични интервенции в пародонтологията, чрез които се постига „розова естетика”, лечение на гингивални рецесии, вестибулопластика и корекция на френулумни и гингивобукални връзки при възрастни и деца
 • Методики за шиниране на патологично разклатени зъби
 • Използване на нанокомпозити при възстановяване на зъби – за естетична реставрация
 • Параклинични методи за изследване на заболяванията на пародонта и оралната лигавица – микробиологично изследване на пародонтопатогени и генетична предиспозиция – PCR, хистологично и имунохистологично изследване

Образование: Д-р  Ирена Георгиева завършва през 2005 г. Медицинския университет в гр. Пловдив като магистър по стоматология. В периода между 2009 и 2013 г. специализира „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“ в Медицински университет – Варна, а през 2014 год. придобива  същата специалност. Д-р Ирена Георгиева непрекъснато обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни следдипломни курсове на обучение и семинари при международно известни лекари по дентална медицина: 2014 г.

 • „Дентална имплантология”
 • „Мукогингивална пародонтална хирургия” – проф. д-р Марк Данан
 • „Повдигане височината на захапката – клинични аспекти“
 • „Най-често допускани грешки при протетично лечение с цели протези“

2013 г.

 • ХІІІ Научен конгрес на БЗС
 • „Пародонтална костна хирургия” – проф. д-р Марк Данан
 • „Курс за напреднали в областта на денталната имплантология“ – доц. д-р Стефан Пеев
 • „Предизвикателства на съвременната имплантология“ – проф. Джовани Салви

2012 г.

 • Теоретичен курс за работа с високоенергийни лазери – Waterlase Er,Cr,YSGG и диоден лазер
 • ІІІ-та интернационална лазерна академия

2011 г.

 • „Диагностика. План на лечение. Консервативно лечение. Инициално лечение на пародонталните заболявания” – проф. д-р Марк Данан
 • „Спешна помощ в пародонтологията. Диагноза и прогноза. Лечение в острата фаза и след това“
 • „Травма от оклузия. Диагностика и принципи на лечение“

2010 г.

 • Пародонтално и мултидисциплинарно лечение

2009 г.

 • Шиниране на зъбите при редуциран пародонт
 • Порцеланови фасети

2008 г.

 • „Травми на постоянните детски зъби“

2007 г.

 • VІІ Научен конгрес на БЗС
 • „Частични протези с вътрекоренови опорно-задръжни средства“

2006 г.

 • „Гингивални рецесии: клинични характеристики, консервативно лечение – плакконтрол и десензитивна терапия“
 • „Клинични индиректни неметални вставки. Композитни цименти – техника на препариране“
 • Практически курс за работа на ендодонтски пили „Protaper“

2005 г.

 • „Ендодонтско лечение на зъби с незавършено кореново лечение“

2004 г.

 • „Съвременни локални анестетици. Съвременни методи за локална анестезия в стоматологията“
 • „Директно възстановяване със съвременни възстановителни материали: показания, клинични техники, съвременна концепция за свързването“

Членство: Български зъболекарски съюз, Българско научно дружество по дентална медицина, Дентално лазерно общество