профил невена караджова

Специализира: Орална хирургия
Езици: Английски език
Д-р Караджова  владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Хирургични манипулации под местна и обща анестезия при деца и възрастни
 • Лазерни технологии в оралната хирургия, използвайки дентални лазери – Biolase – Waterlase и др.
 • Направлявана костна и тъканна регенерация
 • Пиезохирургия

Основните направления на работа:      

 • Диагностика и лечение на заболяванията на устната кухина
 • Екстракция на зъби
 • Екстракция на зъби по ортодонтски показания
 • Разкриване на ретинирани зъби по ортодонтски показания
 • Екстракция на полуретинирани и ретинирани зъби
 • Хирургически оперативни интервенции в ендодонтия
 • Хирургическа подготовка на пациенти за предстоящо протетично лечение
 • Затваряне на комуникации между максиларния синус и устната кухина
 • Отстраняване на кисти
 • Корекция на френулуми на езика и устните
 • Лечение с дентални имплантати

 

Образование:

Д-р Караджова завършва средното образование в Канада- Parkland High school. През 2015г. се дипломира с отличен успех като магистър по дентална медицина във Факултет по дентална медицина в гр. Варна. Същата година назначена като хоноруван асистент в катедра „Орална и Лицево-челюстна хирургия“, като през 2016г. става редовен асистент. Започната втора магистратура по специалност „Здравен мениджмънт“ през 2016г.

Д-р Караджова обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни курсове, семинари и конгреси:

2017г.

 • Семинар „Съвременни технологии в денталната медицина- принципи, иновации, резултати“ 3DTECH
 • Национален форум по дентална медицина „Мадарски конник“

2016г.

 • Лекционен и практически курс „Пиезохирургия в ежедневната практика“
 • Курс „Предимства при интегрирането на 3D CBCT системите в ежедневната работа“
 • Регионален форум-Варна Дент

2014г.

 • Национален форум по дентална медицина- Плевен

2013г.

 • Национален форум „Мадарски конник“-Шумен
 • Национален форум по дентална медицина- Плевен

Членство: БЗС.

Д-р Невена Караджова
Оценете