standard-title Д-р Петър Чанков

Д-р Петър Чанков

Специалност: Орална хирургия
Стаж: 7г. дентална практика
Езици: Английски език

Д-р Чанков владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Хирургични интервенции на възрастни пациенти и деца под локална и обща анестезия
 • Хирургични интервенции с дентални лазери – Biolase & Waterlase и др.
 • Хирургични интервенции в областта на периапикалната и ендодотска хирургия
 • Имплантологично лечение на пациенти с частично и тотално обеззъбяване
 • Микрохирургични оперативни интервенции в областта на устната кухина

Основните направления на работа:  

 • Екстракция на временни и постоянни зъби под локална и обща анестезия
 • Екстракция на ретенирани и полуретенирани зъби
 • Екстракция и разкриване на зъби по ортодонтски показания
 • Отстраняване на зъбни зародиши по ортодонтски и хирургични показания ( гермектомия)
 • Остраняване на кистозни образувания и грануломи – апикална резекция, апикална остеотомия и периапикален кюретаж
 • Корекция на френуломи на езика и устните
 • Корекция на алвеоларен гребен и вестибулопластика
 • Консултация, изготвяне на лечебен план с последващо лечение на пациенти, нуждаещи се от поставяне на зъбни импланти  

Образование:

Д-р Петър Чанков завършва с висок успех  образованието си по дентална медицина във Факултета по дентална медицина към Медицински университет „ Проф. д-р Параскев Стоянов“ – град Варна през 2011 г.  През същата година започва денталната си практика. От 2013 г. е назначен като асистент към катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“ към Факултет по дентална медицина на Медицински университет- Варна, в която до момента развива преподавателска дейност на студенти по дентална медицина. През 2014г. обогатява следдипломната си квалификация като посещава и успешно завършва пълен едногодишен университетски курс по „Дентална имплантология“. В края на 2014г. стартира неговата специализация по „Орална хирургия“. Д-р Петър Чанков разширява своя професионален опит като продължава да посещава разнообразни курсове както в областта на оралната и лицево-челюстна хирургия, така и извън нея.

 Членство: БЗС

Д-р Петър Чанков
2.7 (53.33%) 15 votes