standard-title Д-р Сирма Тодорова Ангелова, д.м.

Д-р Сирма Тодорова Ангелова, д.м.

Специалност: Детска дентална медицина
Стаж: 9г. дентална практика
Езици: Английски и немски език

Д-р Сирма Тодорова Ангелова, д.м. владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Биологични методи за лечение на детските зъби
 • Прилагане принципите на оперативно и неоперативно зъболечение в детска възраст
 • Изготвяне на комплексни профилактични програми с цел контрол и редукция на зъбния кариес в детска възраст

Основни направления на работа:  

 • Лечение на кариес при временни и постоянни детски зъби
 • Лечение на усложнен кариес – пулпити, периодонтити
 • Прилагане на профилактични процедури и мотивационни програми за подобряване на оралното здраве на пациенти в детска възраст

Образование:

През 1999 г. д-р Ангелова завършва средно образование в езикова гимназия с усилено изучаване на английски и немски език. През 2005 г. придобива магистърска степен по Международни финанси по съвместна програма между Икономически университет – Варна и Икономически институт при БАН. През 2011 г. д-р Ангелова завършва обучението си по дентална медицина в Медицински университет – Варна. През декември 2015г.  д-р Ангелова придобива специалиалност по детска дентална медицина.

Д-р Сирма Ангелова, д.м. обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни  курсове, семинари и конгреси:
2015 г.

 • ИМАБ – 2015

2014 г.  

 • ИМАБ – 2014; Наука и младост – 2014;

2013 г.

 • ИМАБ – 2013; Наука и младост – 2013; Конгрес на Българско научно дружество по дентална медицина – 2013;

2012 г.

 • Конгрес на Българско научно дружество по дентална медицина

2011 г.

 • Научни разработки в областта на нанонаука и нанотехнологии

2009 г.

 • Участие с доклад на международен конгрес в Букурещ като член на Асоциацията на студентите по дентална медицина

2008г.

 • Участие с доклад на международен конгрес, проведен във Варна като член на Асоциацията на студентите по дентална медицина

Членство:  Български зъболекарски съюз (БЗС), Българско научно дружество по дентална медицина (БНДДМ)