standard-title Д-р Стелиан Иванов Едрев

Д-р Стелиан Иванов Едрев

Специалност: Обща стоматология и орална хирургия
Специализира: Дентална имплантология
Стаж: 28г. дентална практика
Работи в УМДЦ от създаването му

Основните направления на работа:  Прилага в практиката си изцяло всички манипулации по стандартите на специалността „Орална хирургия“.

Професионални изяви, награди, отличия:

Отличие на висок професионализъм – I място за Лекар на УМДЦ за 2014г.

Образование:

Д-р Стелиан Едрев завършва Стоматология в Стоматологичен факултет към Медицински университет – Пловдив и придобива образователно-квалификационна степен “магистър” по Стоматология през 1992г. През 1997г. придобива първата си специалност  „Обща стоматология“, през 2006г. се дипломира като специалист по “Орална хирургия”. От 2015г. д-р Едрев специализира Дентална имплантология във Факултета по Дентална медицина към Медицински университет – Варна.

Д-р Стелиан Едрев обогатява своя професионален опит, вземайки участие в курсове по дентална имплантология:

2009г.

  • III ниво – Доц. д-р Стефан Пеев, д.м.н.

2006г.

  • II ниво – Доц. д-р Стефан Пеев, д.м.н.

2004г.

  • I ниво – Проф. д-р Димитър Атанасов, д.м. и Доц. д-р Стефан Пеев, д.м.н.