standard-title Д-р Теодора Герова

Д-р Теодора Герова

Лекар по дентална медицина (стоматолог)
Асистент в катедра „Пародонтология и дентална имплантология
Факултет по Дентална медицина
Медицински университет – Варна
Специалност: Пародонтология и заболявания на оралната лигавица
Стаж: 20г. дентална практика.
Езици: Руски, немски и английски език

Д-р Теодора Таргова владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Лечение на пародонтални заболявания със използване на комбинирани техники – топикална терапия и дентални лазери: ниско и високо енергийни, топикална и пародонтална хирургия, дентални лазери, пародонтална хирургия и ортодонтия за възрастни
 • Лазерни технологии в пародотологията, използвайки дентални лазери: ND-YAG  Laser – Smartifile, Biolase – Waterlase, Atlantis – Six Laser – скъсяват оздравителния период в сравнение с конвенционалната хирургия, атравматични, безкръвни
 • Реконструктивни хирургични процедури основани на принципите на тъкана регенерация
 • Микрохирургични оперативни интервенции в пародонтолоията – чрез нея се постига „червена естетика”, лечение на рецесии, вестибулопластика и карекция на френуломни и гингивобукални връзки
 • Използване на нанокомпозити при възстановяване на зъби – за естетична реставрация  и шиниране на зъби
 • Изследване на заболявания на орална лигавица, пародонтопатогени и генетична предиспозиция – микробиологично – PCR, генетично – PCR, хистологично и имунохистологично

Основните направления на работа:  

 • Лечение на пародонтално заболяване
 • Лечение под обща анестезия на проблеми на твърди зъбни тъкани и пародонтална хирургия на възрастни, деца и пациенти с неврологични проблеми
 • Лечение на заболявания на пародонта и оралната лигавица с дентални лазери, вкл. левкоплакия
 • Профилактика, диспансеризация, хигиена на устна кухина
 • Диагностика и лечение на заболявания на оралната лигавица
 • Професионална хигиена на устната кухина
 • Лечение на зъби с неоформен корени
 • Лечение с дентални импланти

Сфера на професионални и научни интереси:

Д-р Таргова като асистент във Факултета по Дентална медицина разработва различни теми и методики свързани с:

 • Разпространение на генният полиморфизъм при пациенти с тежък, рефрактерен и рецидивиращ пародонтит
 • Методи на лечение при пациенти с генен полиморфизъм в пародонтологията
 • Пародонтално здраве при деца с някои общи заболявания
 • Диагноза и лечение на заболявания на оралната лигавица при пушачи
 • Ретинирани зъби – лечение в общият план на лечение на пародонталното заболяване
 • Особености на ортодонтското лечение при възрастни с прекарано или налично пародонтално заболяване

Образование:

Д-р Теодора Таргова завършва през 1996г. Медицински университет – София като магистър по Дентална медицина. В периода между 2006 – 2011г. специализира в същия университет „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“. Д-р Теодора Таргова непрекъснато обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни  курсове и семинари при международно известни лекари по дентална медицина:

 • Завършено следдипломно обучение по Пародонтална хирургия: „Резективни, регенеративни и мукогингивални техники“ – Проф. д-р М.Данан , Париж
 • Проф. д-р Хр.Попова – Медицински университет – София
 • Проф. д-р Дж.Дзукелли – Болоня
 • Имплантология системи: STRAUMANN, BIKON, Ankylos, Leone implants – Акад.проф.д-р  Н. Попов,   Доц. д-р Ст. Пеев, МиПлант, Патриция, Флоренция.
 • „Лазерна дентална медицина – ниско и високо енергийни дентални лазери, приложение в пародонтологията“ – Доц.Ю.Каменова

Членство: Български зъболекарски съюз, Българско научно дружество по дентална медицина, Дентално лазерно общество

Д-р Теодора Герова
3.4 (68.57%) 7 votes