standard-title ​Д-р Тоня Севдалинова Иванова

​Д-р Тоня Севдалинова Иванова

Лекар по дентална медицина
Факултет по Дентална медицина
Медицински университет – Варна


Езици:  Английски и  немски език

Основни направляния на работа:

  • профилактика,  диагностика и  лечение на кариеси     
  • лечение на гингивити и пародонтити
  • лечение на заболяванията на зъбната пулпа (ендодонтия)
  • неподвижно протезиране


Образование:
Д-р Иванова завършва с отличен успех Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр.Варна . От Септември 2016г. е асистент в катедра „Пародонтология и дентална имплантология”,  ФДМ-Варна.

Д-р Тоня Иванова придобива нови теоретични и практически познания и получава сертификати от участия в различни конгреси:

2015

  • Summer Practice in Dental Medicine at the Center of Continuous Professional Training- I.M.    Sechenov First Moscow State Medical University
  • International Symposium Sofia Dental Meeting


2013

  • Участие в Национален форум по дентална медицина организиран от РК на БЗС гр. Плевен